Lørdag 19.3.2011 inviterte Utsira kommune til fjerning av frøspredd sitkagran som hadde spredd seg utover i landskapet nord for Varen og Herberg.

Dugnaden var et samarbeid mellom Utsira fuglestasjon, Utsira kommune og grunneierne i området.

Hele 16 siraentusiaster møtte opp: av disse sju fuglafolk og flere hundre større og mindre graner nord for Varen ble fjernet.

Spesielt berømmes Truls Andersen og Eivind Sande (se bildet) som holdt på så lenge sola var over horisonten. I området som ble sanert, står det igjen kun et furutre som "overlevde" massakren.

alt

Litt om bakgrunn for dugnaden (skrevet av Arnstein Eek, Utsira kommune):

Sitkagrana har sin opprinnelse frå de vestre delene av Nord-Amerika, og den kan bli opptil 40 meter høy.  Arten ble innført på Utsira på 1960 og 1970 tallet som skogstre, men også som leplanting.

Bakgrunnen for at Sitkagrana trives så godt på Utsira er at den tåler vind og salt svært godt. Treet vokser raskt og det produserer kongler med frø allerede etter 5 til 10 år. Frøene spirer lett, og det er registrert mellom 300 – 400 planter pr kvadratmeter.  Etter hvert som bestanden vokser seg til, kveles det meste av de lokale artene. Resultatet er manglende livsmangfold.

Etter at beitetrykket på Utsira ble redusert ser vi at Sitkagrana sprer seg med lynende fart.

I henhold til en naturprofessor jeg snakket med forrige sommer ville Utsira være skogkledd i løpet av et par generasjoner hvis ikke den ble ryddet bort eller at beitetrykket blir økt.

Det gir oss skremmende perspektiver for det åpne kystlandskapet og artsmangfoldet på Utsira.

Sitkagranplantingen på Utsira kan på et vis sammenlignes med utsettingen av kaninene i Australia.  Vi har så lite kontroll på dette som de hadde i Australia noen måneder etter at de slapp ut de første kaninene.

Konklusjonen er at disse trærne utgjør en stor risiko for den flotte naturen vi har på Utsira.

Her litt mer bilder fra dugnaden:

alt

alt

Så kraftig var skogspredningen nord for Varen før dugnaden:

alt