Geir Mobakken har gjort en oppsummering av sine år på Utsira. Hans feltornitologiske resultater med historiske bilder foreligger nå i artikkelform.

 

Artikkelen finner du her

 

mobakken700