Er du vår nye energiminister?

Utsira kommune arbeider etter visjonen UTSIRA GIR ENERGI! Nå søker vi etter ny energiminister / teknisk leder som skal hjelpe kommunen til å nå målet om et bærekraftig nullutslippssamfunn i havet der satsing på fornybar energi er en bærende idé. Utsira ønsker slik å framstå som et nasjonalt utstillingsvindu og mulig uttestingssted for ulike former for fornybar energi og tilhørende utstyr i røffe omgivelser.

 

alt

UTSIRA KOMMUNE SØKER ETTER ENERGIMINISTER!

Vi har ledig inntil 100 % stilling som enhetsleder for teknisk etat.

Enhetsleder for teknisk etat skal være en aktiv pådriver i å videreutvikle kommunen, både innen egen etat og gjennom arbeid i administrasjonssjefens ledergruppe. Enhetsleder har et selvstendig ansvar for drift av enheten, herunder personalledelse og økonomi.

Teknisk etat har totalansvar for områdene vei, vann, avløp, renovasjon, kommunale grøntanlegg/områder, arealplanlegging og annen kommunal planutvikling, klima og miljø, kart, oppmåling, kommunale byggeprosjekter og andre byggesaker, kommunale bygg/boliger/eiendommer inkl. renhold, jordbruk/skogbruk, beredskap og er forurensningsmyndighet. Det må påregnes deltakelse i kommunens brannordning. Ansvaret for IKT-utviklingen i kommunen vurderes lagt inn under etaten.

Stillingen er svært selvstendig og medfører mye kontakt med næringsliv og publikum. Vi søker etter en person som har evne til å arbeide selvstendig, er fleksibel og har gode samarbeidsegenskaper. Den vi ansetter må ha evne til å løse oppgaver innenfor et vidt spekter, og ha god evne til å kommunisere godt med omverdenen.

Utsira kommune tilstreber å ha en sammensetning av sin arbeidsstokk som gjenspeiler samfunnet for øvrig.

Vår nye enhetsleder bør ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Vi ønsker søkere med teknisk bakgrunn, men vil også vurdere søkere med annen utdanningsbakgrunn kombinert med solid relevant praksis.

Vi kan tilby:

Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø på en spennende og innovativ øy.

Markedets beste pensjons- og forsikringsordning med gode lånemuligheter og privat forsikringsordning gjennom KLP.

Vilkår:

Stillingsprosent: Etter ønske og avtale.

Lønn: Etter avtale.

Startdato: Snarest mulig.

Opplysninger:

Søknadsfrist: 16. august 2010. Søknad sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Attesterte kopier av vitnemål/attester medtas ved oppmøte til eventuelt intervju.

For nærmere opplysninger kontakt assisterende administrasjonssjef Arnstein Eek, tlf. 52 75 01 11 eller administrasjonssjef Arna Leidland, tlf. 52 75 01 12.

Se også www.utsira.kommune.no for mer informasjon om kommunen og øya med Norges beste oppvekstvilkår og livskvalitet i hverdagen. Her skjer det mye kjekt!