Innkalling årsmøte 2017

Utsira fuglestasjon inviterer herved medlemmer til årsmøte fredag 6. oktober 2017 på Kompasset kl. 21:00

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3. Godkjenning av regnskap og budsjett
Sak 4. Årsberetning fra styret
Sak 5. Statusrapport for ringmerkingsvirksomheten
Sak 6. Støtte til ringmerkingsaktiviteten på Utsira
Sak 7. Valg
Sak 8. Eventuelt

Utsira fuglestasjon håper du vil fortsette som medlem. Medlemskap i Utsira fuglestasjon koster 100 kr pr. år. Kontingenten bes betalt til fuglestasjonens kontonr. 3240.54.89642
Innbetalingen må være registrert før årsmøtet.

Mer informasjon om programmet i bombeuka kommer snart som egen nyhet, men her er en kortversjon av noe av det som skjer denne uka:

Fuglepub torsdag 5. oktober på Dalanaustet kl. 20:00.
Det blir åpent kun for foglafolk, og tradisjonen tro blir det logg, quiz og god stemning. Dalanaustet disker opp med pizza bufe som i fjor, og vi regner med fullt hus slik som de siste årene.

Årsmøte fredag 6. oktober på Kompasset kl. 21:00.
Oppmøte senest kl. 20:30, da loggen begynner, og etter årsmøtet blir det foredrag.
Natur og fritid stiller også i år med egen stand. Den blir også i år betjent av Jonas Langbråten.
Han har bland annet med Swarovskis BTX som kan testes i løpet av helgen av de som måtte ønske det.
Det blir også i år salg av brus, kaffe og kaker.

Lørdag 7. oktober på Kompasset fra kl. 20:30.
Det blir logg etterfulgt av fotofremvisning.
Natur og fritid har stand. Det blir også i år salg av våre egne Utsira fuglestasjon effekter (t-shirts, gensere, hettegensere og kopper). Det blir også i år salg av brus, kaffe og kaker.

Mer informasjon om både program og deltakere kommer i løpet av få dager på nettsiden vår.

Velkommen til Utsira i høst, forventningene våre er som vanlig store!

Med hilsen styret i Utsira fuglestasjon,

Egil Ween

Stavanger, 14. september 2017