Årsmøte

Utsira fuglestasjon inviterer herved til årsmøte. Tid: fredag 2. oktober 2009 kl. 20:00. Sted: Utsira havstuer (hotellet som ligger sørøst på øya).

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3. Godkjenning av regnskap og budsjett
Sak 4. Årsberetning fra styret
Sak 5. Orientering om ringmerkingsaktiviteten på Utsira i 2008
Sak 6. Støtte til ringmerkingsaktiviteten på Utsira
Sak 7. Valg
Sak 8. Eventuelt


Vi har vært så heldige å få Viggo Ree som foredragsholder i år. Han er velkjent for de aller fleste som billedkunstner, forfatter og aktiv naturverner. Som mange vet ledet Viggo trekkfuglundersøkelsene på Utsira høstene 1972-1975 i det som i Fugler og fuglafolk på Utsira kalles en ny gullalder for Utsira!
Foredraget "Fugl og folk på Utsira i 1970-årene - øyas nye gullalder" vil bli holdt på lørdag 3. oktober kl 20:15 på havstuene. Derfor er årsmøtet nå flyttet til fredag 2. oktober siden det ellers vil bli veldig sent på kvelden før en er ferdig.

Natur og Fritid vil også i år ha salgsutstilling i forbindelse med bombeuka. Vegard Bunes vil ta med seg et spennende utvalg på lørdagskvelden; muligens også på fredagskvelden under selve årsmøtet.
 

altBombeuka

  • Foredrag av Viggo Ree lørdag 3. oktober
  • Bildekonkurranse: ”Mystery bird”(etter årsmøtet fredag 2. oktober)
  • Birdrace på lørdag 3. oktober; påmelding på årsmøtet.
  • Kåring av bombeukas beste fuglebilde m/premiering og ”heder”. Det kan leveres 1 bilde pr. fotograf (leveres Egil Ween). Kåring skjer like etter foredraget på lørdag.
  • Loggen føres hver dag kl. 20:30 på Havstuene (untatt fredag og lørdag hvor den tilpasses de andre aktivitetene)
  • I merkeskogene vil det være aktivitet så sant værforholdene tillater det


Loggen vil føres både i bombeuka (uke 40) og i uke 41. Er det noen som har lyst å vise bilder fra turer eller har et foredrag så er det mulighet for det. Ta gjerne kontakt litt i forkant slik at vi får laget et endelig program.

Mulighetene for overnatting er mange på Utsira, se info annet sted på nettsiden. Vi vet imidlertid at i årsmøtehelgen er det svært mange som vil komme til Utsira, men etter at Haugesund turistforening har bekreftet av turisthytta åpner til uke 40 samt at vi har lagt ut oppdatert informasjon om overnattningsmuligheter så regner vi med at alle har klart å skaffe seg tak over hodet.

Det oppfordres for øvrig til å begrense bilkjøring og parkere fornuftig, spesielt i Herberg. I år vil vi spesielt oppfordre til å ta med sykkel for dem som har muligheten til det.

Velkommen til Utsira i høst, forventningene våre er som vanlig store!

Med hilsen styret i Utsira fuglestasjon,

Finn Morten Jacobsen


En typisk dag i bombeuka:

alt