Innkalling årsmøte 2018

Utsira fuglestasjon inviterer herved medlemmer til årsmøte fredag 5. oktober på Kompasset kl. 21:00

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3. Godkjenning av regnskap og budsjett
Sak 4. Årsberetning fra styret
Sak 5. Statusrapport for ringmerkingsvirksomheten
Sak 6. Støtte til ringmerkingsaktiviteten på Utsira
Sak 7. Valg
Sak 8. Eventuelt

Utsira fuglestasjon håper du vil fortsette som medlem. Medlemskap i Utsira fuglestasjon koster 100 kr pr. år. Kontingenten bes betalt til fuglestasjonens kontonr. 3240.54.89642
Innbetalingen må være registrert før årsmøtet.

Mer informasjon om programmet i bombeuka kommer snart som egen nyhet, men her er en kortversjon av noe av det som skjer denne uka:

Fuglepub torsdag 4. oktober på Dalanaustet kl. 20:00.
Det blir åpent kun for foglafolk, og tradisjonen tro blir det logg, quiz og god stemning. Dalanaustet disker opp med pizza bufe som vanlig, og vi regner med at så mange som mulig stiller. Alltid hyggelig med fullt hus slik det stort sett har vært.

Årsmøte fredag 5. oktober på Kompasset kl. 21:00.
Vi åpner dørene kl 20:00 og loggen begynner kl. 20:30 etterfulgt av årsmøtet.
Etter årsmøte blir det foredrag – det er Store Færder sin tur i år i serien «Norske bombeøyer».
Natur og fritid stiller også i år med egen stand. Den blir også i år betjent av Jonas Langbråten.
Det blir også i år salg av brus, kaffe og kaker.

Lørdag 6. oktober på Kompasset fra kl. 20:30.
Det blir logg etterfulgt av fotofremvisning og presentasjon av birdingbed.no
Natur og fritid har stand. Det blir også i år salg av våre egne Utsira fuglestasjon effekter (t-shirts, gensere, hettegensere og kopper). Det blir også i år salg av brus, kaffe og kaker.

Mer informasjon om både program og deltakere kommer i løpet av få dager på nettsiden vår.

Velkommen til Utsira i høst, forventningene våre er som vanlig store! I år slår Utsira hardt og brutalt tilbake.

Med hilsen styret i Utsira fuglestasjon,

Egil Ween