Rødstrupesanger

Geir Mobakken

 

Utsira har alltid vært i en særstilling når det gjelder funnfrekvens av rødstrupesanger, og ingen lokaliteter i Norge kan måle seg med Utsiras etablerte leveranser av denne arten. Fra det første funnet i 1980 har det fram til i år blitt 49 funn av denne spesialiteten fra Middelhavet, noe som betyr at Utsira fortsatt har mer enn 50 % av det norske funnmaterialet.

 

Arten er særlig aktuell for tiden, både ny taksonomi og revurdering av funn er på timeplanen, og vi skal helt sikkert få anledning å komme tilbake til oversikten etter at sjeldenhetskomiteen har sagt sitt.

Rødstrupesanger, Utsira, 31.5.2009. Foto: Øystein Nilsen.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans

Antall funn: 49 pr. 2014
Antall individer: 49 pr. 2014
Antall hanner: 33 ind.
Antall hunner: 12 ind.
Ubestemte: 4 ind.

Vårfunn–høstfunn: 46–3
Feltobservasjoner–påvist ved nettfangst: 37–12
Antall dokumenterte funn: 32 (65 %)
Antall år påtruffet: 22
Ekstremumsdatoer: 21. april og 12. juni; 31. august og 10. oktober

Antall funn i Norge: 92 pr. 2014
Utsiras andel av Norges funn: 53 %


Godkjente funn på Utsira:

1) ♂, fanget, dok., Austrheim, 11.5.1980 (Ove Bryne); sjette funn i Norge.

2) ♂, sy., Varen, 14.5.1980 (Ove Bryne).

3) ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 20.5.1982 (Eivind Sande mfl.).

4) ♂, sy., fanget, dok., Løvlandhagen, Nordvik, 28.5.1982 (Geir Kristensen mfl.).

5) ♂, sy., dok., Herberg, 1.6.1984 (Morten Wilhelmsen, Leif Johansen mfl.).

6) ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 25.5.1985 (Magnar Bø mfl.).

7) ♀, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 11.5.1988 (Alf Tore Mjøs mfl.).

8) ♀, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 12.5.1988 (Alf Tore Mjøs mfl.).

9) ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 12.5.1988 (Magnar Bø mfl.).

10) ♂, Staraberje, 15.5.1988 (Per Gylseth).

11) ♂, sy., Merkeskogene, 14.5.1989 (Kjell R. Mjølsnes, Eirik Jacobsen mfl.).

12) ♀-farget, dok., Skjeldehagen, Nordvik, 20.9.1992 (Bjørn Ove Høyland mfl.); andre høstfunn i Norge.

13) ♀, Austrheim, 30.4.1993 (Per Gylseth mfl.).

14) ♂, dok., Børgjedalen, 21.5.1993 (Bjørn Olav Tveit mfl.).

15) ♂, Austrheim, 9.5.1994 (Atle Grimsby, Endre Knudsen).

16) ♂, Herberg, 11.5.1994 (Håkon Heggland).

17) ♀, dok., Austrheim, 13.5.1994 (Jørn R. Gustad mfl.).

18) ♂, dok., Hovland, 17.5.1994 (Håkon Heggland mfl.).

19) ♂, dok., Sjoarskogen og Skjeldehagen, Nordvik, 22.–23.5.1994 (Håkon Heggland mfl.).

20) ♂, dok., Hålandsmarkje, Nordvik, 28.5.1995 (Geir Mobakken mfl.).

21) ♂, dok., Karolinehagen og Grotlehagen, Kvalvik, 30.5.1995 (Håkon Heggland, Geir Mobakken, Arne Klovning).

22) ♂, sy., Austre plantning, 2.6.1995 (Jan Kåre Ness, Håkon Heggland).

23) ♂, Hålandsmarkje, Nordvik, 8.5.1997 (Jørn Folkedal, Jan Kåre Ness).

24) ♀/♂, Herberg, 9.5.1997 (Jarl Nystrøm, Per Gylseth mfl.).

25) ♂, Skjeldehagen–Nore havn, Nordvik, 17.5.1997 (Geir Mobakken).

26) ♀, dok., Herberg, 20.5.1997 (Jostein Austevik, Geir Mobakken).

27) ♂, sy., Hovland og Merkeskogene, 1.6.1997 (Arne Klovning, Vidar Nilsen, Bjørn Ove Høyland).

28) ungfugl, Doktorhagen og Skjeldehagen, Nordvik, 31.8.1997 (Geir Mobakken).

29) ♀, Doktorhagen, Nordvik, 27.5.1998 (Geir Mobakken).

30) ♂, dok., Nore merkeskog, 25.4.1999 (Jan Kåre Ness mfl.).

31) ♀, funnet i nett, dok., Merkeskogene, 21.5.1999 (Øystein B. Nilsen mfl.).

32) ♂, funnet i nett, dok., Merkeskogene, 17.5.2002 (Eivind Sande, Oddvar Lotsberg).

33) ♂, sy., dok., Herberg, 12.6.2002 (Atle Grimsby).

34) ♂, dok., Karolinehagen, Kvalvik, 1.–2.6.2003 (Øyvind Hagen mfl.).

35) ♂, Herberg, 31.5.2004 (Geir Mobakken mfl.).

36) ♀, Hølenhagen, Nordvik, 1.6.2004 (Geir Mobakken).

 

37) ♀, Kvalvik, 6.5.2006 (Atle Grimsby).

 

38) ♂, sy., Sørevågen, 9.5.2006 (Geir Mobakken).

39) ♂, sy., dok., Søre merkeskog, 28.5.2008 (Øystein B. Nilsen mfl.).

40) ♂, sy., dok., Fyrhagen, 5.6.2008 (Geir Mobakken).

41) ♂, funnet død i nett, dok., Søre merkeskog, 20.5.2009 (Martin Eggen mfl.).

42) ♂, dok., Herberg, 20. og 23.–25.5.2009 (Sveinung Larsen mfl.).

43) ♂, sy., dok., Siratunskogen og Grotlehagen, 31.5.2009 (Espen Sundet Nilsen mfl.).

44) ungfugl, dok., Fyrhagen, 10.10.2009 (Geir Mobakken mfl.).

45) ♂, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 11.6.2011 (Øystein B. Nilsen, Truls W. Andersen mfl.).

46) ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 22.5.2012 (Øystein B. Nilsen mfl.).

47) ♀, dok., Austrheim, 21.4.2014 (Bjørn Ove Høyland mfl.); tidligste funn i Norge.

48) ♂, funnet i nett, dok., Herberg, 4.5.2014 (Sveinung Larsen mfl.).

49) ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 4.6.2014 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

50) ♂, dok., Herberg og Siratunskogen, 6.–7.5.2016 (Jon Ludvig Hals mfl.).

 

51) ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 6.5.2016 (Torborg Berge mfl.).

 

52) ♂, dok., Kutre, 7.–8.5.2016 (Jon Ludvig Hals mfl.).

 

Funn under behandling:

 

♂, dok., Sørevågen, 27.–30.4.2019 (Bjørn Mo mfl.).

 

♂, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 19.5.2019 (Truls W. Andersen mfl.), i Siratunskogen 2.–4.6 (Håkon Heggland, Brage Heggland mfl.).

 

♂, dok., Kalberg, 31.5.2019 (Arne Kjosås mfl.).


Ikke innsendt funn:

♂, Herberg, 8.5.1994.

Ikke godkjente funn:

♂, Merkeskogene, 14.5.1989 (nytt ind.).
♂, sy., Herberg, 12.5.1994.

Litteratur:

 

Bryne, O. 1983. Fire av ni norske funn av rødstrupesanger på Utsira. Falco 12: 130–132.
Heggland, H. 1995. Rødstrupesangerens forekomst i Norge og våre nærområder samt bestemmelse av kjønn, alder og underart. Utsira fuglestasjons årbok 1994: 43–51.

 

Funn fra øvrige land og områder i Nord- og Nordvest-Europa:

 

Island: 2 funn pr. 2014
Færøyene: 6 funn pr. 2014
Irland: 54 funn pr. 2014
Storbritannia: 701 ind. i perioden 1958–2013
Fair Isle: 80 funn pr. 2013
Danmark: 62 funn pr. 2014
Sverige: 75 funn pr. 2014
Finland: 32 funn pr. 2012
 

Her følger et lite galleri over noen av rødstrupesangerne fra Utsira inklusiv en del eldre bilder som ikke er publisert tidligere.

Rødstrupesanger, Utsira, 11.5.1980. Foto: Ove Bryne.
Rødstrupesanger, Utsira, 11.5.1980. Foto: Ove Bryne.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 20.5.1982. Foto: Geir Kristensen.

Rødstrupesanger, Utsira, 20.5.1982. Foto: Geir Kristensen.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 25.5.1985. Foto: Toralf Tysse.

Rødstrupesanger, Utsira, 25.5.1985. Foto: Toralf Tysse.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 31.5.2009. Foto: Øystein Nilsen.

Rødstrupesanger, Utsira, 31.5.2009. Foto: Øystein B. Nilsen.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 11.6.2011. Foto: Eivind Sande.

Rødstrupesanger, Utsira, 11.6.2011. Foto: Eivind Sande.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 4.5.2014. Foto: Bjørn Ove Høyland.

Rødstrupesanger, Utsira, 4.5.2014. Foto: Bjørn Ove Høyland.