Bleksanger - siragull

 


Utsiras lokale storsatser Øystein B. Nilsen var i ferd med å satse på storfangst av heipiplerke den 21. august, men denne satsingen ble raskt utsatt da en blek Hippolais åpenbarte seg i nettene. Mistanken var sterk om at dette dreide seg om en bleksanger H. pallida, men identifikasjon av denne arten er ikke helt uproblematisk.

Mistanken ble imidlertid raskt bekreftet med et vingemål hele 68,5 mm, noe som i seg selv utelukker ramasanger H. rama. Dessuten skilte både nebbform og andre biometriske mål den fra maurersanger H. opaca.

Bleksanger hekker bl.a. på Balkan, i Hellas og i området rundt Svartehavet. Den er meget sjelden i Nord-Europa, og svært sjelden her til lands; fra før foreligger kun ett godkjent funn i Norge, men det er også gjort et par claims.

Første funn i Norge er en voksen fugl som ble fanget på Titran, Sør-Trøndelag den 12. september 2004, les mer om dette funnet her

Her er bilder av dyret som gjorde oss andre bleke om nebbet (foto: Øystein B. Nilsen):

alt

alt