Bombeuka 2014

Rødøyevireo kryssing av Utsira-folket (Foto: Atle Espen Helgesen)Opptakten til bombeuka i år lovet bra med fine antall av arter som hauksanger, dvergfluesnapper, gulbrynsanger og sibirpiplerke. Første helgen var imidlertid preget av sterke vinder og det var sjøfugl som dominerte med en del grålirer, noen polarjo samt havsvale og stormsvale.

De neste dagene bedret forholdene seg og det ble logget tosifret antall gulbrynsangere flere dager. Utsira-spesialitetene har vist seg i greie antall i høst noe antall fugler ringmerket indikerer. Det er så langt i år merket 4 sibirpiplerke, 23 gulbrynsanger, 8 hauksanger, 8 dvergspurv og 5 dvergfluesnapper.

På septembers siste dag dukket også den største godbiten i bombeuka opp. En spottesanger ble funnet på Hovland og dette var kun Utsira tredje funn og Norges åttende funn av arten.

Bombeuka videre var preget av mye vind men på torsdagen (2. oktober) var det nesten vindstille og forventningene var store. En tornskate ble lenge antatt å være en sjeldnere slektning men dagen endret brått karakter da det kom melding om ny art for Norge fra ”naboøya” i sør, Kvitsøy.

En rødøyevireo ble for sterk kost for de fleste, og i løpet av et par timer var en større hurtiggående båt på plass som fikk med seg 40 kryssehungrige på turen til Kvitsøy. Det ble vellykket tur og alle sammen var tilbake på Utsira på ettermiddagen, men ingenting sjeldent ble funnet.

De neste dagene var altså preget av sterk kuling men et par sibirpiplerker ble sett. På bombeukas siste dag var det endelig gode forhold og 11 gulbrynsangere ble logget men til tross for mye gransangere og munk ble ingenting sjeldent funnet. Ukas eneste Locustella viste seg da naturligvis bare å være gresshoppesanger

Heller ikke i uke 41 ble det funnet noen store sjeldenheter, men det var jevnlige observasjoner av Utsira-spesialitetene gulbrynsanger, dvergfluesnapper og dvergspurv.

Uke 42 kunne by på dverglerke og en ny sibirpiplerke mens uke 43 vartet opp med høstens syvende sibirpiplerke samt periodens godbit – en viersanger, Utsira syvende funn og dette er nesten halvparten av funnene i Norge. Måneden ble avsluttet med en svartstrupetrost på søppelplassen – også det Utsiras syvende funn av arten.

Fotografering av spottesanger (Foto: Tore Vang)

Tilbake til det offisielle programmet i bombeuka som startet torsdag 2.10 med fuglepub på Dalanaustet. Igjen var det flott oppmøte, det ble helt fullt, og pizza-ene fikk bein å gå på. Den årlige quiz-en var laget av Jan Kåre Ness og det endte med delt seier til Geir Kristensen og Geir Mobakken.

Årsmøtet ble avholdt uten dramatikk fredag 3.10, og Egil Ween geleidet folket gjennom kvelden. Truls W. Andersen fortalte om ringmerkinggruppas arbeid og presenterte også den nye gjenfunnsmodulen laget av Sveinung Larsen. Se også her eller i venstremenyen under Ringmerking og Kontroll og gjenfunn.

Årsmøtet ble avholdt i auditoriumet på Sirakompasset som Utsira kommune igjen velvillig hadde stilt til disposisjon. Styret ble gjenvalgt, og alle virket fornøyd. Er det noen som vil ha tilsendt selve årsmeldingen som ble gjennomgått så er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Kvelden ble avsluttet med del 2 av Jan Kåre Ness sin film om Utsira (med fokus på foglafolk). Igjen en flott film og vi håper på enda mer neste høst. Jonas Langbråten var stand in for Natur og fritid og han var til stede både fredag og lørdag. Som vanlig takkes Natur og fritid for å gjøre bombehelgen enda mer spennende.

Her for øvring Truls og Jostein i full sving med å tømme nettene i Merkeskogen:

Foto: Egil Ween

På lørdagen var det igjen samling på Sirakompasset, og etter den daglige loggen var det årsmøte i Feltornitologene. Det kan du sikkert lese mer om andre steder men etter årsmøtet hadde Sindre Molværsmyr et flott foredrag om måker hvor han også delte historien om funnet av Norges første steppemåke.

Også i år var det salg av nybakte boller og andre herlige bakstverk. Vi må få takke Øysteins eminente frue Kristina og hans mor for fantastisk gode ting. Vårt eminente salgsteam bestående av Torborg Berge, Truls W. Andersen, Øystein B. Nilsen og Bjørn Ove Høyland fikk både solgt medlemskap og Utsira-effekter samtidig som mat og drikke fikk bein å gå på. Bjørn Ove fortalte om og signerte også sin nye fuglebok Kikk og bruk - hvordan se på fugler.

På lørdagen ble det arrangert Birdrace. Igjen en herlig ungdommelig entusiasme kombinert med godt voksne som ble som barn igjen. Det ble ”The Young Grimsbys” som stakk av med seieren, vi gratulerer! Laget besto av Isak Grimsby (12), Markus Grimsby (13), Benjamin Grimsby (15) og Simon Grimsby (11).

Ellers kommer jo en mer utfyllende rapport om selve observasjonene i oktober snart i form av ny artikkel i Siste nytt-spalten vår. Der vil vi også publisere enda flere fuglebilder. I den anledning benytter jeg muligheten til å takke Atle Grimsby for de månedlige rapportene og Mark Thomson for oversettelser. 

Siden vårt fotogalleri ikke er helt slik vi ønsker det så koster vi også i år på oss et lite galleri av både folk og fe tatt i løpet av bombeuka samt noen fuglebilder.

Spottesanger (Foto: Morten Vang)

Svartstrupe (Foto: Morten Vang)

Rosenfink (Foto: Morten Vang)

Viersanger (Foto: Bjørn Ove Høyland)

Her for øvrig et par bilder av Utsira-folket på vei til Kvitsøy:

I Sørevågen på vei til Kvitsøy for å se på Norges første rødøyevireo (Foto: Egil Ween)

Øyakongen klar til å bli bordet av 40 foglafolk (eller var det kryssere) Foto: Tore Vang

Utsira fuglestasjons leder Egil Ween beskuer massene:

Foto: Morten Vang