Utsira er kjent for sine mange funn av amerikanske spurvefugler men det var nå 20 år siden sist (brunkinnskogtrost 12.10.1999) og mange teorier har florert om hvorfor det er slik. En populær teori er at fyret på Utsira ikke lenger var i drift slik at når fyret igjen nå er tent så har også håpet steget.

 

Under bombeuka ble det vist et foredrag fra Kvitsøy (laget av Tor Olsen) hvor 2 yankeer stod sentralt: rødøyevireo og oreempid; begge nye for landet og begge funnet av overnevnte Olsen. Noen dager senere ble det på sedvanligvis vis minnet om 8.10 funnet av myrteparula og det var jo tross alt vestlige vinder og «nedfall» av yankeer i Irland. Utsira måtte jo snart slå til igjen (som de alltid gjør).

 

Men meldingen som kom dagen etter (9.10) ca kl 14.00 var nok allikevel en stor overraskelse:

 

«Rødøyevireo Helgesenhagen nå. Funnet av Aleksander Landsverk»

 

Kommentaren til Kjetil Klovning på Band får stå som et symbol på mange sine følelser: Herre moses!

 

En rekke av fuglekikkerne på øya var i butikken da meldingen kom, og butikken var tom på et blunk uten at noen hadde betalt enda. Fuglen var til stor glede for alle veldig stabil i Herberg og lot seg fotografere på nokså kloss hold. Finneren er her avbildet sammen med Atle Grimsby som er velkledd for anledningen:

 

Aleksander Landsverk og Atle Grimsby (Foto: Egil Ween)

Fuglen holdt seg også dagen etter og ble sist sett fredag 11.10. Innen da var mang en minnebrikke full og det fotografiske materialet er enormt. En del av bildene er gjengitt her og flere vil dukke opp i vår siste nytt spalte. Funnet var det tredje for Norge etter funn fra Kvitsøy 2.10.2014 og Karmøy 3.10.2014. Den var altså ny art for Utsira.

 

Rødøyevireo (Foto: Trond Ove Stakkeland)
Foto: Trond Ove Stakkeland

 

Dagen etter (altså torsdag 10.10) var det mange som hadde tatt turen ut til Utsira men en del leting på morgenen var resultatløst. Heldigvis for de mange tilreisende så dukket den opp igjen på sen formiddag. Når de fleste var fornøyd med dagen og skulle til å ta lunsj så kom imidlertid en ny melding:

 

«Brunkinnskogtrost fanget i merkeskogen nå»

 

Nå tok det helt fyr og stemningen på øya ble elektrisk. Var det fyrlys effekten? Uansett den første skogtrosten på 20 år, og det samtidig med at det var rødøyevireo på øya. Gullbrød skiltene i butikken ble trykt opp fortere enn noen gang, nå sågar dobbel dose.

 

Brunkinnskogtrost (Foto: Egil Ween)
Foto: Egil Ween


Det var Renate Berg som fant brunkinnskogtrosten i skogkanten i merkeskogen og så at den plutselig fløy i nettet. Hun ringte sin mann (Espen Helgesen) og Øystein Nilsen: «Eg tror eg har ein skogtrost».
Som dere ser av bildet lenger nede så smilte Renate godt, og det samme gjorde alle de andre som fikk kryss. Mange fikk sågar 3 kryss denne dagen da en brunsanger også holdt seg på øya.
Funnet var det femte for Norge og Utsira. Alle funnene er listet opp under.

Brunkinnskogtrost kryssegjeng (Foto: Egil Ween)


Dermed er igjen Utsira på kartet også for «yankeer» og her er den formidable listen over funnene av amerikanske spurvefugler på Utsira:

Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
1974: 1 ungfugl, dok., Kvalvikvågen, 20.9 (Rolf Lofstad mfl.); første funn i Norge.
1996: 1 ind., Skjeldehagen og Varen, 28.9 (John Grønning mfl.).
1997: 1 ungfugl, dok., Skjeldehagen og andre steder, 30.9–6.10 (Geir Mobakken mfl.).
1999: 1 ungfugl, dok., Karolinehagen og Losjen, 12.–15.10 (Martin Sande, Øystein B. Nilsen mfl.).
2019: 1 ungfugl, dok., Merkeskogen, 10.10 (Renate Berg mfl.)
 
Gråkinnskogtrost Catharus minimus
1973: 1 ungfugl, dok., Karolinehagen og Austrheim, 28. og 30.10 (Viggo Ree, Phillip J. Belman, Raimo Neergaard); første funn i Norge.

Rosenbrysttykknebb Pheucticus ludovicianus
1977: 1 ung (2K) ♂, dok., Herberg og Kvalvik, 13.–19.5 (Ove Bryne, Stig Frode Olsen mfl.); første funn i Norge.
1977: 1 ung ♂, dok., Leito, 1.10 (Karl Fjell, Ove Bryne, Stig Frode Olsen).

Lundtrupial Icterus galbula
1986: 1 ♂, Hovland, 13.5 (Kristian Størkersen jr.); første funn i Norge.
 
Rødøyevireo Vireo olivaceus
2019: 1 ind., dok., Herberg, 9.10-11.10 (Aleksander Landsverk mfl.); tredje funn i Norge.

Myrteparula Setophaga coronata
1996: 1 ind., dok., Kvalvikvågen og Søre merkeskog, 8.10 (Håkon Heggland mfl.); første funn i Norge.

Vi koster på oss et bilde til av rødøyevireoen:

Rødøyevireo (Foto: Jon Ludvig Hals)
Foto: Jon Ludvig Hals

Her Renate med brunkinnskogtrosten:

Renate Berg med brunkinnskogtrost (Foto: Egil Ween)
Foto: Egil Ween


Det gikk unna med gullbrød på Joker butikken:

Foto: Egil Ween

Make Utsira Great Again