altI år var det den tradisjonelle bombeuka (uke 40) som stod for de store smellene. Et voldsomt uvær den første helga var dog av en slik karakter at det ”måtte” smelle før eller siden, og etter en brunsanger på mandag 4.10 var det klart for høstens største bombe den 5.10, en kastanjespurv. Les mer om dette både i egen nyhetsartikkel og i den eminente siste nytt-spalten.

Men det var først på fredag den 8.10 at været endelig var slik at man kunne få oversikt over hva som var på øya, og ikke mindre enn fire blåstjert ble sett. Det var mye fugl, og det ble satt dagsrekorder både for antall merkede fugler og antall arter sett på øya. Begge disse rekordene ble imidlertid slått allerede to dager seinere da hele 700 fugler fikk ring på beinet og hele 108 arter ble loggført.

Utenom blåstjertene og de vanlige Utsira-spesialitetene (ref. gulbrynsanger, dvergfluesnapper, dvergspurv, tartarpiplerke med mer) ble det også sett sibirpiplerke og dverglerke i løpet av helgen.

altI denne perioden var det over 100 fuglekikkere på øya, og loggen ble avholdt på Siratun som Utsira kommune velvillig hadde stilt til disposisjon. Øystein B. Nilsen viste bilder fra Utsira på torsdagen, og årsmøte ble avholdt etter loggen på fredagen, uten stor dramatikk.

Ellers rettes en stor takk til Yann Kolbeinsson for et kjempeforedrag på lørdagen; det var utrolig bra at han kunne ta turen over fra Island i beste bombetiden. Heldigvis fikk han blåstjerten vi hadde lovet ham: i rikt monn.

Også Vegard Bunes fra Natur og fritid takkes for å gjøre helgen spennende; det er alltid like kjekt å grave i haugene etter noe nytt.
Årsmøtehelgen ble avsluttet med eminent foredrag om Happy Island av Eivind Sande.

Hva med uke 41 da? Den var nok i seineste laget i år, og i slutten av perioden var det fortsatt mye fugl, men det var nordlige arter som sidensvans, korsnebb og gråsisik som dominerte. I begynnelsen av uka var det dog en del godsaker med bl.a. en ny sibirpiplerke, rosenstær og busksanger.

En mer utfyllende rapport fra ringmerkingsgruppa vil bli publisert seinere, men vi kan allerede nå røpe at over 5000 fugler har fått ring om beinet i år, noe som er et høyt tall i Utsira-sammenheng. En bra andel av disse er sjeldenheter og semirariteter, og vår eminente ringmerkingsgruppe kunne stolt og smilende vise fram fugler i høyt tempo:

altalt
altalt

Til slutt kan vi nevne at den 9. og 10.10 var det flere som var en rask tur på Jæren for å krysse gulbrystsnipe, og hele 18 mann endte opp med å ta helikopter. Vi får håpe helikopteret går motsatt vei neste gang:

alt