For at fuglekikkere skal kunne formidle observasjoner presist, er det viktig å ha samstemte og tilstrekkelig detaljerte stedsnavn som felles referanse. Kartet er fokusert på viktige steder og landemerker for fuglekikkere, og det er derfor inkludert navn som ikke er offisielle, særlig gjelder dette navn på plantefelt og hager. Lokalitetsnavnene som er brukt her, er også tilgjengelige allmenne lokaliteter i rapportsystemet for fugler - Artsobservasjoner.

Vi har vært opptatt av å bruke navn og navneformer som er i tråd med kultur og tradisjon på Utsira. Tidligere har mange av navnene som har blitt brukt i fuglemiljøet var tilpasset bokmål. Eksempler på slike endringer er Herbergshaugen–Herbergshoien, Måkeskittmyr–Måkskitmyre og Perleneset–Pedleneset. Vi har også forsøkt å erstatte navn som har eller har vært i ferd med å etablere seg på et mangelfullt grunnlag. I denne kategorien finner vi navn som Grotlehagen (tidligere Bombehagen, som ikke lenger er så tett og fin som den var på 1980-tallet, da navnet ble introdusert), Hålandsmarkje (tidligere Bakerijordene, men disse markene har aldri vært fysisk knyttet til det gamle bakeriet) og Sjoarskogen (tidligere Cantillans-plantningen, men området har kun produsert ett funn av fuglearten den var oppkalt etter). Kartet og de benyttede navnene er basert på Særheim (1990), gamle Utsira-kart med navn påført av lokalbefolkningen, samt en rekke etablerte navn fastsatt av fuglemiljøet gjennom årene. Stedsnavnene er diskutert med og anerkjent av Arnstein Eek og Atle Grimsby i Utsira kommune.

Klikk på kartet for større versjon.

alt

Tekst og kart er hentet fra Fugler og fuglafolk på Utsira, og gjengitt med tillatelse fra forfatterne.