Sitronerle

Landets tredje funn av sitronerle ble gjort på Utsira i 1973. Her følger en oppsummering av status på arten som den fjerde av Utsira-spesialitetene.

Asiasvartstrupe

Landets første funn av asiasvartstrupe ble gjort på Utsira i 1975. Siden den gang har det gått slag i slag for den lysgumpede fra Sibir.

Rosenstær


Utsiras første rosenstær ble ikke registrert før i 1979. Her følger en oppsummering av status på arten som den femte av Utsira-spesialitetene.

Brunkinnparula

brunkinnparula300 
Ny art for Utsira dukket opp 23.9 i form av en brunkinnparula. Dette er en ekstrem sjeldenhet i Europeisk sammenheng.

Maskeerle


En ny underart for Utsira dukket opp 29.4 i form av en maskeerle. Dette er en østlig underart og er kun funnet fem ganger i Nord-Europa

Rødstrupesanger

Utsira har alltid vært i en særstilling når det gjelder funnfrekvens av rødstrupesanger. Her følger en oppsummering av status på arten.

Dverglerke

Utsira var tidlig ute med å levere dverglerker. Allerede på 1930-tallet begynte datidens fuglefolk systematisk å registrere arten.

Sædgås


Her følger en gjennomgang av historiske funn av sædgås på Utsira. Det foreligger totalt 28 funn i perioden 1973–2019.