KaukasussvartstrupeGeir Mobakken

 

Bombevåren startet unormalt tidlig på Utsira i år. En svartstrupe Saxicola torquatus med avvikende stjerttegninger ble oppdaget på Hålandsmarkje lørdag 9. april.

Det var helgefastboende Sveinung Larsen som oppdaget svartstrupa forrige lørdag. Med lang fartstid på Utsira, og med særlig forkjærlighet for "nostalgiske" arter som nettopp svartstrupe, ble SLA raskt overbevist om at dette ikke var en av de ordinære, vestlige svartstrupene. Disse er i perioder nesten vanlig på øya, og april er klassisk tid for dem.

Denne var unormalt lys og altfor kontrasterende til å passe inn på den vestlige underartsgruppa, antagelig også med tanke på variasjonsbredden. Den var nærmest en rent svart og hvit fugl!

Geir Mobakken kom på banen, og til tross for drøy avstand til fuglen var det tydelig at den tilhørte en av de ikke-vestlige underartene. Utgangspunktet sånn sett var naturligvis den sibirske underartsgruppa maurus/stejnegeri, en gruppe Utsira kan vise til flere funn av enn noen annen norsk lokalitet. Imidlertid snek et annet spørsmål seg på, nemlig om ikke dette var noe atskillig bedre? Var det ikke hvitt på stjerten?

 

SLA ble beordret om å ta så mange bilder som mulig av 1) undre vingedekkfjær, og 2) stjertens overside i utslått tilstand.

Dette ble gjort med klart godkjent resultat. Tross avstanden og mangel på lys vises disse essensielle kjennetegnene godt på bildene.

Den ble så bestemt til den sentralasiatiske underarten variegatus (etter eliminering av armenicus). Deretter ble bilder lagt ut på chattetjenesten artsobservasjoner.no som tilsynelatende usikker med fritt kommentarfelt.

Funnet er kun det andre i Norge etter en fugl på Ilene, Vestfold helt tilbake i juni 1983. Øvrige nordeuropeiske funn er også få, og begrenser seg til tre britiske, ett dansk og to svenske.

Kaukasussvartstrupe  Kaukasussvartstrupe

Fotos: Sveinung Larsen.