Foto: Eivind SandeGeir Mobakken

 

Månedsskiftet juli/august har tradisjonelt ikke vært preget av spesielt stor aktivitet på ringmerkings-fronten på Utsira. Vel å merke hva gjelder spurvefuglfangsten, da innfanging av havsvaler naturligvis har høysesong akkurat i denne perioden.

Men i år var det slutt på all ferie, og mange av dagene i overgangen til august hadde full dekning i merkeskogene. Det ga f.eks. flere bøksangere.

Ingen ville vel tenke at kanskje årets bombe skulle komme i dette tidsrommet, men det som lå i nettet i Nore merkeskog på formiddagen den 6. august var intet mindre enn en sibirjernspurv! Utplukker Sveinung Larsen har vært med på litt av hvert, men dette tok kanskje kaka?

En voksen sibirjernspurv på Utsira i begynnelsen av august er vanskelig å forutse, så hadde da også en av Utsiras fastboende fuglekikkere tatt på ferie, en annen var på jobb annet sted enn Utsira, mens undertegnede satt i Stormhytta og så på sjøen.

Heldige omstendigheter (les: fuglegudene klarte ikke å koordinere samarbeidet sitt) gjorde at alle som var på øya og som var interessert i å se fuglen fikk sett den.

Færre enn ti personer var til stede under visningen, en noe annen situasjon enn om funnet i stedet hadde kommet 6. oktober. Minst et par av de tilstedeværende ville nok også solgt sitt nye kryss ganske rimelig til mer trengende.

Funnet er ved første øyekast overraskende tidlig på sesongen (hvis det ses på som et høstfunn). Godt to måneder tidligere enn de øvrige nordiske funnene. Vi skal imidlertid ikke lenger enn til Utsira tidligere i vår for å finne en parallell med kaukasussvartstrupa som dukket opp en til to måneder før forventet tid.

Foto: Eivind Sande

At fugler fra taigaen i Sibir kan nå oss også på tilsynelatende atypiske tidspunkt, er egentlig ikke så veldig overraskende all den tid det ikke er spesielle barrierer i dette skogsbeltet, jf. flere nordiske sommerfunn av arter som stripesanger, blåstjert og sibirspurv. Det er også mange funn av en rekke andre østlige arter midt på sommeren i Nord-Europa de siste årene, f.eks. av hvitvingelerke.

Nå er heller ikke sibirjernspurven en art som hekker så veldig langt unna Norge, de nærmeste områdene er rett sørøst for Kolahalvøya. På den annen side kan det opprinnelig ha dreiet seg om et vårfunn, en oversett fugl som så har tilbragt sommeren på Utsira; fuglen var i myting og slike individer er som kjent notoriske til å holde seg skjult.

Utsira-fuglen er den første sikre sibirjernspurven i Norge. Fra tidligere finnes en godkjent observasjon av en ubestemt sibir-/svartstrupejernspurv fra Elkem aluminium, Farsund, Vest-Agder 5.10.1992.

De fleste funnene i Europa er fra Norden, hvor Finland har 11 og Sverige ni, mens Danmark har ett. Sjeldenhetsmagnetene Storbritannia og Nederland mangler helt funn.


Bildene over er tatt av Eivind Sande, under følger flere bilder tatt av Sveinung Larsen, bilder for de som liker fuglers minutiae:

Foto: Sveinung Larsen

Foto: Sveinung Larsen

Foto: Sveinung LarsenFoto: Sveinung Larsen