Geir Mobakken

 

Utsira har alltid vært i en særstilling når det gjelder funnfrekvens av rødstrupesanger, og ingen lokaliteter i Norge kan måle seg med Utsiras etablerte leveranser av denne arten. Fra det første funnet i 1980 har det fram til i år blitt 49 funn av denne spesialiteten fra Middelhavet, noe som betyr at Utsira fortsatt har mer enn 50 % av det norske funnmaterialet.

Arten er særlig aktuell for tiden, både ny taksonomi og revurdering av funn er på timeplanen, og vi skal helt sikkert få anledning å komme tilbake til oversikten etter at sjeldenhetskomiteen har sagt sitt.

OPPDATERING:

NSKF har nå revurdert alle norske funn av rødstrupesanger med hensyn på underart/art og publisert en gjennomgang av resultatene (Olsen og NSKF 2019).

De aktuelle kategoriene er som flg.:

Sylvia cantillans cantillans/albistriata

Sylvia cantillans inornata/iberiae

Sylvia cantillans ssp.

Sylvia cantillans/subalpina

Utsira har funn i samtlige kategorier, flest i den sistnevnte, og disse har nå status som ubestemte på artsnivå. Merk også at kun ett funn er godkjent på underartsnivå. Oversikten under er oppdatert med ny status, men øvrig tekst er ikke oppdatert.

OPPDATERING II:

Med Utsira fuglestasjons overgang til ny taksonomi (fra BOURC til IOC) fra 2021 blir det igjen endret status på funnene. IOC anerkjenner tre arter av tidligere rødstrupesanger Sylvia cantillans som flg.:

rødbrystsanger Curruca iberiae (ingen underarter)

rosensanger Curruca subalpina (ingen underarter)

rødsmekkesanger Curruca cantillans (underartene cantillans og albistriata)

De aktuelle kategoriene på Utsira er nå som flg.:

Curruca iberiae

Curruca cantillans albistriata

Curruca cantillans cantillans/albistriata

Curruca iberiae/cantillans

Curruca iberiae/subalpina/cantillans

 

Rødstrupesanger, Utsira, 31.5.2009. Foto: Øystein Nilsen.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans

Antall funn: 49 pr. 2014
Antall individer: 49 pr. 2014
Antall hanner: 33 ind.
Antall hunner: 12 ind.
Ubestemte: 4 ind.

Vårfunn–høstfunn: 46–3
Feltobservasjoner–påvist ved nettfangst: 37–12
Antall dokumenterte funn: 32 (65 %)
Antall år påtruffet: 22
Ekstremumsdatoer: 21. april og 12. juni; 31. august og 10. oktober

Antall funn i Norge: 92 pr. 2014
Utsiras andel av Norges funn: 53 %


Godkjente funn på Utsira:

1) ♂, fanget, dok., Austrheim, 11.5.1980 (Ove Bryne); sjette funn i Norge. Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; mistet status som sjette funn i Norge. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


2) ♂, sy., Varen, 14.5.1980 (Ove Bryne). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


3) ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 20.5.1982 (Eivind Sande mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata; tredje funn i Norge. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata; første funn i Norge.


4) ♂, sy., fanget, dok., Løvlandhagen, Nordvik, 28.5.1982 (Geir Kristensen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


5) ♂, sy., dok., Herberg, 1.6.1984 (Morten Wilhelmsen, Leif Johansen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


6) ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 25.5.1985 (Magnar Bø mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


7) ♀, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 11.5.1988 (Alf Tore Mjøs mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata; bestemt til 2K; endret til ♂. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


8) ♀, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 12.5.1988 (Alf Tore Mjøs mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


9) ♂, funnet i nett, dok., Nore merkeskog, 12.5.1988 (Magnar Bø mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


10) ♂, Staraberje, 15.5.1988 (Per Gylseth). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


11) ♂, sy., Merkeskogene, 14.5.1989 (Kjell R. Mjølsnes, Eirik Jacobsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


12) ♀-farget, dok., Skjeldehagen, Nordvik, 20.9.1992 (Bjørn Ove Høyland mfl.); andre høstfunn i Norge. Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


13) ♀, Austrheim, 30.4.1993 (Per Gylseth mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


14) ♂, dok., Børgjedalen, 21.5.1993 (Bjørn Olav Tveit mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


15) ♂, Austrheim, 9.5.1994 (Atle Grimsby, Endre Knudsen). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


16) ♂, Herberg, 11.5.1994 (Håkon Heggland). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


17) ♀, dok., Austrheim, 13.5.1994 (Jørn R. Gustad mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; endret til ubestemt kjønn. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


18) ♂, dok., Hovland, 17.5.1994 (Håkon Heggland mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


19) ♂, dok., Sjoarskogen og Skjeldehagen, Nordvik, 22.–23.5.1994 (Håkon Heggland mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


20) ♂, dok., Hålandsmarkje, Nordvik, 28.5.1995 (Geir Mobakken mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans ssp. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/cantillans.


21) ♂, dok., Karolinehagen og Grotlehagen, Kvalvik, 30.5.1995 (Håkon Heggland, Geir Mobakken, Arne Klovning). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


22) ♂, sy., Austre plantning, 2.6.1995 (Jan Kåre Ness, Håkon Heggland). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


23) ♂, Hålandsmarkje, Nordvik, 8.5.1997 (Jørn Folkedal, Jan Kåre Ness). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


24) ♀/♂, Herberg, 9.5.1997 (Jarl Nystrøm, Per Gylseth mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; bestemt til ♂. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


25) ♂, Skjeldehagen–Nore havn, Nordvik, 17.5.1997 (Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


26) ♀, dok., Herberg, 20.5.1997 (Jostein Austevik, Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


27) ♂, sy., Hovland og Merkeskogene, 1.6.1997 (Arne Klovning, Vidar Nilsen, Bjørn Ove Høyland). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


28) ungfugl, Doktorhagen og Skjeldehagen, Nordvik, 31.8.1997 (Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; endret til ubestemt alder. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


29) ♀, Doktorhagen, Nordvik, 27.5.1998 (Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


30) ♂, dok., Nore merkeskog, 25.4.1999 (Jan Kåre Ness mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


31) ♀, funnet i nett, dok., Merkeskogene, 21.5.1999 (Øystein B. Nilsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


32) ♂, funnet i nett, dok., Merkeskogene, 17.5.2002 (Eivind Sande, Oddvar Lotsberg). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


33) ♂, sy., dok., Herberg, 12.6.2002 (Atle Grimsby). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


34) ♂, dok., Karolinehagen, Kvalvik, 1.–2.6.2003 (Øyvind Hagen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans ssp. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/cantillans.


35) ♂, Herberg, 31.5.2004 (Geir Mobakken mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


36) ♀, Hølenhagen, Nordvik, 1.6.2004 (Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.

 

37) ♀, Kvalvik, 6.5.2006 (Atle Grimsby). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.

 

38) ♂, sy., Sørevågen, 9.5.2006 (Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


39) ♂, sy., dok., Søre merkeskog, 28.5.2008 (Øystein B. Nilsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


40) ♂, sy., dok., Fyrhagen, 5.6.2008 (Geir Mobakken). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


41) ♂, funnet død i nett, dok., Søre merkeskog, 20.5.2009 (Martin Eggen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


42) ♂, dok., Herberg, 20. og 23.–25.5.2009 (Sveinung Larsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


43) ♂, sy., dok., Siratunskogen og Grotlehagen, 31.5.2009 (Espen Sundet Nilsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


44) ungfugl, dok., Fyrhagen, 10.10.2009 (Geir Mobakken mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; første funn av 1K i Norge. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.


45) ♂, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 11.6.2011 (Øystein B. Nilsen, Truls W. Andersen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


46) ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 22.5.2012 (Øystein B. Nilsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


47) ♀, dok., Austrheim, 21.4.2014 (Bjørn Ove Høyland mfl.); tidligste funn i Norge. Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.


48) ♂, funnet i nett, dok., Herberg, 4.5.2014 (Sveinung Larsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans inornata/iberiae; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae; fjerde funn i Norge.


49) ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 4.6.2014 (Øystein B. Nilsen mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans albistriata; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca cantillans albistriata; første funn i Norge av underarten.

 

50) ♂, dok., Herberg og Siratunskogen, 6.–7.5.2016 (Jon Ludvig Hals mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.

 

51) ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 6.5.2016 (Torborg Berge mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.

 

52) ♂, dok., Kutre, 7.–8.5.2016 (Jon Ludvig Hals mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans cantillans/albistriata. Med ny taksonomi: Curruca cantillans cantillans/albistriata.

 

53) ♂, dok., Sørevågen, 27.–30.4.2019 (Bjørn Mo mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans inornata/iberiae; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae.

 

54) ♂, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 19.5.2019 (Truls W. Andersen mfl.), i Siratunskogen 2.–4.6 (Håkon Heggland, Brage Heggland mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina; bestemt til 2K. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.

 

55) ♂, dok., Kalberg, 31.5.2019 (Arne Kjosås mfl.). Godkjent av NSKF som Sylvia cantillans/subalpina. Med ny taksonomi: Curruca iberiae/subalpina/cantillans.

 

56) rødbrystsanger, 2K ♂, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 17.4.2022 (Truls W. Andersen mfl.), i Sørevågen 19.4 (Geir Mobakken).

 

57) rødbrystsanger, 2K ♂, dok., Nordvik, 19.–27.5.2022 (Isak Grimsby mfl.).

 

58) rødsmekkesanger, 2K ♀, funnet i nett, dok., Søre merkeskog, 31.5.2022 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

59) "rødstrupesanger", ♀, dok., Myre, 7.–8.5.2023 (Jon Ludvig Hals mfl.). 

 

60) rødsmekkesanger, ♂, dok., Søre merkeskog, 19.6.2023 (Håkon Heggland mfl.).

 

Funn under behandling:


Ikke innsendt funn:

♂, Herberg, 8.5.1994.

Ikke godkjente funn:

♂, Merkeskogene, 14.5.1989 (annet ind., ett ind. godkjent fra 14.5.1989).
♂, sy., Herberg, 12.5.1994 (antatt samme ind. som godkjent fra 11.5.1994).

Litteratur:

Bryne, O. 1983. Fire av ni norske funn av rødstrupesanger på Utsira. Falco 12: 130–132.

Heggland, H. 1995. Rødstrupesangerens forekomst i Norge og våre nærområder samt bestemmelse av kjønn, alder og underart. Utsira fuglestasjons årbok 1994: 43–51.

Olsen, T. og NSKF. 2019. Rødstrupesanger: ID-nøtt i rødt, hvitt og grått. Vår fuglefauna 42: 140–147.

Funn fra øvrige land og områder i Nord- og Nordvest-Europa:

Island: 2 funn pr. 2014
Færøyene: 6 funn pr. 2014
Irland: 54 funn pr. 2014
Storbritannia: 701 ind. i perioden 1958–2013
Fair Isle: 80 funn pr. 2013
Danmark: 62 funn pr. 2014
Sverige: 75 funn pr. 2014
Finland: 32 funn pr. 2012
 

Her følger et lite galleri over noen av rødstrupesangerne fra Utsira inklusiv en del eldre bilder som ikke er publisert tidligere.

Rødstrupesanger, Utsira, 11.5.1980. Foto: Ove Bryne.
Rødstrupesanger, Utsira, 11.5.1980. Foto: Ove Bryne.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 20.5.1982. Foto: Geir Kristensen.

Rødstrupesanger, Utsira, 20.5.1982. Foto: Geir Kristensen.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 25.5.1985. Foto: Toralf Tysse.

Rødstrupesanger, Utsira, 25.5.1985. Foto: Toralf Tysse.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 31.5.2009. Foto: Øystein Nilsen.

Rødstrupesanger, Utsira, 31.5.2009. Foto: Øystein B. Nilsen.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 11.6.2011. Foto: Eivind Sande.

Rødstrupesanger, Utsira, 11.6.2011. Foto: Eivind Sande.

 

Rødstrupesanger, Utsira, 4.5.2014. Foto: Bjørn Ove Høyland.

Rødstrupesanger, Utsira, 4.5.2014. Foto: Bjørn Ove Høyland.