Geir Mobakken

 

Utsira var tidlig ute med å levere dverglerker. Allerede på 1930-tallet begynte datidens fuglefolk systematisk å legge den ene dverglerka etter den andre til de nasjonale funnarkivene. I alt 45 ganger har denne sørlige og østlige arten blitt påtruffet på Rogalands vestlige utpost. Utsira har bidratt med nærmere en tredjedel av alle funnene i Norge, mer enn noen annen norsk lokalitet.

 

Dverglerke Calandrella brachydactyla

Dverglerke, Utsira, 30.5.2010. Foto: Sveinung Larsen

Antall funn: 45 pr. 2014
Antall individer: 48 pr. 2014

Vårfunn–høstfunn: 21–24
Antall dokumenterte funn: 29 (66 %)
Antall år påtruffet: 26

Ekstremumsdatoer: 29. april og 27. juni;
25. august og 4. november

Antall funn/ind. i Norge: 137/142 pr. 2013
Utsiras andel av Norges funn: 31 %


Godkjente funn på Utsira:

1) skutt, dok., Herberg/Nordvik, 28.9.1936 (Anders Bernhoft-Osa, James L. Chaworth-Musters, Hans T. L. Schaanning); første funn i Norge.

2) Herberg/Nordvik, 28.–30.9.1936 (Anders Bernhoft-Osa, James L. Chaworth-Musters, Hans T. L. Schaanning).

3) skutt, dok., Jupevikshoien, 30.9.1936 (Anders Bernhoft-Osa, James L. Chaworth-Musters, Hans T. L. Schaanning).

4) skutt, dok., sør på øya, 5.10.1936 (Anders Bernhoft-Osa, James L. Chaworth-Musters, Hans T. L. Schaanning).

5) Austrheim, 15.9.1972 (Håkon Baust Hansen, Frode Müller, Viggo Ree).

6) Nordvik, 22.–25.10.1973 (Raimo Neergaard, Viggo Ree mfl.).

7) fanget, dok., Pedlestemmen, 5. og 8.10.1975 (John Stenersen mfl.).

8) dok., Myre, 13.–25.10.1977 (Ove Bryne, Göran Walinder mfl.).

9) Nordvik, 26.–27.5.1980 (Ove Bryne).

10) Skjeldemarkje, Nordvik, 19.–20.10.1985 (Martin Dagsland, Ove Bryne, Hallgeir Fisketjøn).

11) Nordvik, 4.10.1988 (Bjørn Olav Tveit, Geir Kristensen mfl.).

12) Sørevågen og Klovning, 9.–17.10.1988 (Bjørn Olav Tveit, Håkon Heggland mfl.).

13) dok., Pedleneset og Nordvik, 29.9–13.10.1991 (Bjørn Ove Høyland, Per Gylseth mfl.).

14) 4 ind., Skare, 6.10.1991 (Per Gylseth mfl.).

15) dok., Nordvik, 4.5.1994 (Jan Kåre Ness mfl.).

16) dok., Hålandsmarkje, Nordvik, 24.5.1995 (Jan Kåre Ness mfl.).

17) Pedlestemmen og andre steder, 25.8, 27.8 og 3.9.1995 (Geir Mobakken mfl.).

18) Hovland, 4.–7. og 14.–16.9.1996 (Atle Grimsby mfl.).

19) dok., Hovland og Austrheim, 31.5–4.6.1998 (Eivind Sande mfl.).

20) dok., Austre plantning, 25.–28.9.1998 (Øystein B. Nilsen, Kjell R. Mjølsnes mfl.).

21) dok., Austrheim, 1.–4.10.1998 (Geir Mobakken mfl.).

22) Myre, 19.–20.5.1999 (Geir Mobakken).

23) Nordvik, 7.–10.6.1999 (Øystein B. Nilsen mfl.).

24) dok., Klovning og Hovland, 12.–14.5.2000 (Jan Kåre Ness, Geir Mobakken mfl.).

25) Herberg, 14.9.2000 (Kjell R. Mjølsnes).

26) sy., dok., Nordvik, 15.–20.5.2001 (Kjell R. Mjølsnes mfl.).

27) Austre plantning, 25.8.2002 (Øystein B. Nilsen, Kjell R. Mjølsnes, Finn Morten Jacobsen).

28) dok., Rabbamarkje, 24.–25.5.2003 (Kjell R. Mjølsnes, Oddgeir Djøseland mfl.).

29) Koltemyr og Austrheim, 7.–8. og 12.6.2003 (Øystein B. Nilsen mfl.).

30) dok., Pedlestemmen og andre steder, 7.10–4.11.2003 (Geir Mobakken mfl.).

31) dok., Jupevikshoien, 13.6.2005 (Øystein B. Nilsen mfl.).

32) fanget, dok., Pedlestemmen, 24.9–3.10.2005 (Geir Mobakken mfl.).

33) dok., Austre plantning og Kvalvik, 2. og 4.10.2006 (Morten Kersbergen, Rune Olsen mfl.).

34) dok., Nordvik, 27.5–1.6.2008 (Øystein B. Nilsen mfl.).

35) dok., Jupevikshoien, 24.–25.5.2009 (Jostein Austevik mfl.).

36) dok., Austre plantning, 7.–9.6.2009 (Sveinung Larsen mfl.).

37) dok., Koltemyr, 25.–27.6.2009 (Øystein B. Nilsen mfl.).

38) dok., Pedlestemmen, 29.4–5.5.2010 (Geir Mobakken).

39) dok., Tuevågen, 30.5.2010 (Sveinung Larsen mfl.).

40) dok., Klovning, 5.–7.6.2010 (Geir Mobakken mfl.).

41) dok., Nordvik, 14.6.2010 (Gunnar Gundersen).

42) dok., Måkskitmyre og andre steder, 7.–12.10.2010 (Geir Mobakken, Oddvar Njå mfl.).

43) dok., Tuevågen, 22.5.2011 (Sveinung Larsen, Rune G. Bosy).

44) dok., Kutrejordene og Pedlestemmen, 5.–8.6.2013 (Geir Mobakken mfl.).

45) Søre merkeskog og Sørevågen, 13.10.2014 (Jostein Austevik, Geir Mobakken, Øystein B. Nilsen).

46) dok., Jupevikshoien, 17. og 19.6.2015 (Geir Mobakken mfl.).

47) dok., Pedlestemmen og Rau, 1. og 14.8.2015 (Atle Grimsby, Geir Mobakken).

48) Nordvik, 31.5.2016 (Geir Mobakken).

49) søppelplassen, 8.6.2016 (Atle Grimsby, Isak Grimsby).

50) dok., Utsira fyr og Veito sør, 15.9–6.10.2018 (Atle Grimsby mfl.).

51) dok., Austrheim, 27.5.2019 (Atle Grimsby, Arne Klovning).

52) dok., Koltemyr, 19.–27.5.2022 (Aleksander Landsverk mfl.).

53) dok., Pedlestemmen, 25.–27.4.2023 (Øystein B. Nilsen mfl.).

54) dok., Myre, 4.5.2023 (Øystein B. Nilsen mfl.).

 

Funn under behandling:

 
Ikke innsendte funn:

Nordvik, 9.10.2005.
Søre merkeskog, 29.4.2011.

Ikke godkjent funn:

Pedlestemmen, 28.5.1992.

Litteratur:

Schaanning, H. T. L. 1937. Vingede skarer – trekkresultater fra Utsira. Stavanger museums årshefte 46: 73–88 (sidene 80–81 om dverglerkene).

Funn fra øvrige land og områder i Nord- og Nordvest-Europa:

Island: 3 funn pr. 2014
Færøyene: ingen
Irland: 78 funn pr. 2014
Storbritannia: 828 ind. i perioden 1958–2013
Danmark: 48 ind. pr. 2014
Sverige: 307 ind. pr. 2014


Dverglerke, Utsira, 8.10.1975. Foto: Per-Göran Bentz.
Dverglerke, Utsira, 8.10.1975. Foto: Per-Göran Bentz.

 

Dverglerke, Utsira, 7.10.2010. Foto: Yann Kolbeinsson

Dverglerke, Utsira, 7.10.2010. Foto: Yann Kolbeinsson.