Geir Mobakken

Landets første funn av asiasvartstrupe Saxicola maurus ble gjort på Utsira i 1975. Siden den gang har det gått slag i slag for den lysgumpede fra Sibir som tidligere ikke hadde status som art, men sorterte som underart av svartstrupe S. rubicola.

I likhet med de to andre Utsira-spesialitetene som har fått sine profiler presentert her på nettsiden har også asiasvartstrupe flere funn på Utsira enn på noen andre lokaliteter i Norge.

OPPDATERING:

Med Utsira fuglestasjons overgang til ny taksonomi (fra BOURC til IOC) fra 2021 blir det endret status på funnene. IOC anerkjenner to arter av tidligere asiasvartstrupe som flg.:

taigasvartstrupe Saxicola stejnegeri (ingen underarter)

russesvartstrupe Saxicola maurus (underartene hemprichii, variegatus, maurus, indicus og przewalskii)

De aktuelle kategoriene på Utsira er som flg.:

Saxicola maurus hemprichii

Saxicola maurus maurus

Saxicola maurus ssp. 

Saxicola stejnegeri/maurus

Fuglen fra 2008 er nå godkjent som S. maurus, vårfuglen fra 2011 er endret til S. m. hemprichii, og de to funnene fra 2020 er bekreftet ut ifra DNA å være S. maurus (og ut ifra i-hånd-undersøkelse å være m. maurus). De øvrige er nå å anse som artsparet S. stejnegeri/maurus.

Asiasvartstrupe Saxicola maurus

Asiasvartstrupe, Utsira, 9.10.2008. Foto: Morten Vang.

Antall funn: 26 pr. 2014
Antall individer: 27 pr. 2014
Vårfunn–høstfunn: 4–22
Antall dokumenterte funn: 18 (69 %)
Antall år påtruffet: 21

Ekstremumsdatoer: 9. april og 24. mai; 30. august og 12. november

Antall funn/ind. i Norge: 67/68 pr. 2014
Utsiras andel av Norges funn: 39 %

Taksonomisk kommentar: Med unntak av vårfuglen fra 2011 (variegatus) er ingen av asiasvartstrupene på Utsira underartsbestemt. Alle har derimot det til felles at de er godkjent som underartsparet maurus/stejnegeri. Det er for øvrig en skjebne de deler med samtlige andre norske funn.

Godkjente funn på Utsira:

1) ung ♀, fanget, dok., Nordvik, 19.10.1975 (Erling M. Andreassen, Tor Fjesme, Rolf Lofstad mfl.); første funn i Norge. Med ny taksonomi: første funn i Norge av artsparet S. stejnegeri/maurus.

2) ♀-farget, Hovland og Pensjonatet, Nordvik, 1.–2.10.1978 (Raimo Neergaard, Folke Gravklev, Tore Berg, Arne Thelin).

3) ♀-farget, dok., Olivers plantning, 16.–18.10.1979 (Ove Bryne, Raimo Neergaard, Jan Magnus Reneflot mfl.).

4) utfarget ♂, dok., gravplassen, 30.8.1980 (Ove Bryne, Sveinung Larsen, Rune Voie).

5) ung ♀, 14.–19.10.1980 (Ove Bryne).

6) ung ♂, dok., Veito sør, 9.–12.10.1981 (Paul Elfström, Per Gylseth, Tuomo Kolehmainen, Jan Magnus Reneflot mfl.).

7) ung ♀, Myre, 22.9.1985 (Bjørn Erik Paulsen, Jostein Grastveit).

8) ungfugl, Søre merkeskog, 30.9–1.10.1986 (Ove Bryne mfl.).

9) ♂, dok., Veito, 4.–7.10.1988 (Per Gylseth, Håkon Heggland, Bjørn Olav Tveit mfl.).

10) ♀-farget, dok., Veito sør, 12.10.1991 (Geir Mobakken, Jan Kristian Skjelnes mfl.).

11) ♂, Klovning og Skare, 17.5.1996 (Bjørn Berg mfl.); femte vårfunn i Norge.

12) ♂, dok., Myre og andre steder, 21.10–12.11.1996 (Geir Mobakken mfl.).

13) ♂, dok., Veito nord og Nordvik, 24.5.1997 (Øyvind Slyk, Kjetil Vevatne mfl.).

14) ♀, Veito, 26.9.1998 (Frode Jacobsen mfl.).

15) ung ♂, dok., Hålandsmarkje, Nordvik, 2.–9.10.1999 (Kjell R. Mjølsnes mfl.).

16) ♀, dok., Grotledalen, 6.10.2000 (Jørn Helge Magnussen, Vegard Bunes mfl.).

17) ungfugl, dok., Pensjonatet, Nordvik og andre steder, 25.9–16.10.2001 (Anders Faugstad Mæland mfl.).

18) 2 ♀♀, Pensjonatet, Nordvik, 10.10.2001 (NN, Jan-Rune Asbjørnsen, Geir Mobakken mfl.).

19) utfarget ♂, dok., søppelplassen, 30.9.2003 (Lars Otto Eliassen, Trond Ove Stakkeland mfl.).

20) utfarget ♂, dok., Austrheim, 2.10.2005 (Øivind Syvertsen, Kjetil Johannessen mfl.).

21) utfarget ♂, Koltemyr, 19.10.2005 (Geir Mobakken, Øystein B. Nilsen).

22) ♀, dok., Skjeldemarkje, Nordvik og andre steder, 29.9–14.10.2008 (Geir Mobakken, Eivind Sande mfl.). Etter revurdering: godkjent som S. maurus; sjette funn i Norge.

23) ♀-farget, dok., Hålandsmarkje, Nordvik og Veito nord, 20.–26.10.2009 (Geir Mobakken mfl.).

24) ♂ variegatus, dok., Hålandsmarkje, Nordvik, 9.–10.4.2011 (Sveinung Larsen, Geir Mobakken mfl.); andre funn i Norge av underarten. Med ny taksonomi: S. m. hemprichii; andre funn i Norge av underarten.

25) ung ♂, dok., Austrheim, 3.–7.10.2011 (Geir Kristensen, Even Mjaaland mfl.).

26) ♀, dok., Veito og Skare, 7.–8.5.2013 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

27) ♂, dok., Søre merkeskog, 9.5.2016 (Jon Ludvig Hals mfl.).

28) ♀-farget, dok., merkeskogene, 3.–4.10.2016 (Truls W. Andersen, Morten Skår mfl.).

29) ung ♂ maurus, dok., Veito sør, 18.–19.9.2020 (Øystein B. Nilsen mfl.); første funn i Norge av underarten. 

30) ung ♂ maurus, dok., Grotledalen, 28.9.2020 (Sigmund Tveiten), ved Jupevikshoien 30.9–10.10 (May-Linn Eliassen, Lars Petter Marthinsen mfl.).

Funn under behandling:

 
Ikke godkjent funn:
ungfugl, 6.10.1986.

Litteratur:
Lofstad, R. 1978. Svartstrupe, Saxicola torquata (L.), av sibirsk opprinnelse påtruffet i Norge. Fauna 31: 131–136.

Funn fra øvrige land og områder i Nord- og Nordvest-Europa:
Island: ingen
Færøyene: 1 funn pr. 2014
Irland: 9 funn pr. 2014
Storbritannia: 382 ind. pr. 2014
Fair Isle: 41 funn pr. 2014
Danmark: 43 funn pr. 2014
Sverige: 138 funn pr. 2014

Her følger et lite galleri over noen av Utsiras asiasvartstruper:

Asiasvartstrupe, Utsira, 19.10.1975. Foto: Erling M. Andreassen.
Asiasvartstrupe, Utsira, 19.10.1975. Foto: Erling M. Andreassen.

 

Asiasvartstrupe, Utsira, 19.10.1975. Foto: Erling M. Andreassen.
Asiasvartstrupe, Utsira, 19.10.1975. Foto: Erling M. Andreassen.

 

Asiasvartstrupe, Utsira, 30.8.1980. Foto: Sveinung Larsen.
Asiasvartstrupe, Utsira, 30.8.1980. Foto: Sveinung Larsen.

 

Asiasvartstrupe, Utsira, 5.10.1988. Foto: Håkon Heggland.
Asiasvartstrupe, Utsira, 5.10.1988. Foto: Håkon Heggland.

 

Asiasvartstrupe, Utsira, 9.10.2008. Foto: Morten Vang.
Asiasvartstrupe, Utsira, 9.10.2008. Foto: Morten Vang.

 

Asiasvartstrupe, Utsira, 8.5.2013. Foto: Bjørn Ove Høyland.
Asiasvartstrupe, Utsira, 8.5.2013. Foto: Bjørn Ove Høyland.