Geir Mobakken

Landets tredje funn av sitronerle ble gjort på Utsira i 1973. Videre forekomst på 1970- og 1980-tallet var behersket. Det begynte å ta form på 1990-tallet, helt i tråd med internasjonal utvikling.

Med rundt regnet et kvart hundre funn av denne østlige arten er Utsira komfortabelt i front i norsk sammenheng når det gjelder forekomst. Den store majoriteten av funnene er gjort fra og med 1991, og det dreier seg i all hovedsak om ungfugler på høsten. Flere av årene i nyere tid har gitt mer enn ett individ i løpet av et år.

I motsetning til de tre andre Utsira-spesialitetene som har fått sine profiler presentert her på nettsiden er sitronerle ikke lenger en nasjonal sjeldenhet. Den hadde sitt siste år som NSKF-art i 2011.

Sitronerle September 2011, Bjørn Ove HøylandSitronerle Motacilla citreola

 

Antall funn: 24 pr. 2016
Antall individer: 25 pr. 2016
Vårfunn–høstfunn: 3–21
Antall dokumenterte funn: 18 (75 %)
Antall år påtruffet: 17

Ekstremumsdatoer: 26. april og 20. mai;
18. august og 10. oktober

Antall funn/ind. i Norge: 182/188 pr. 2016
Utsiras andel av Norges funn: 13 %


Godkjente funn på Utsira:

1) ungfugl, dok., Austrheim, 17.9.1973 (Rolf Lofstad, Viggo Ree, Raimo Neergaard); tredje funn i Norge.

2) ungfugl, dok., Nordvik, 10.10.1974 (Raimo Neergaard mfl.).

3) ungfugl, Hølen, Nordvik, 19.–22.8.1984 (Martin Dagsland, Ove Bryne, Hallgeir Fisketjøn).

4) ung (2K) ♂, Skjeldehagen, Nordvik og Austrheim, 19.–20.5.1991 (Geir Mobakken mfl.).

5) ungfugl, dok., Myre, 21.–26.9.1992 (Geir Mobakken mfl.).

6) ungfugl, dok., Myre, 2.10.1992 (Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.).

7) ungfugl, Hålandsmarkje, Nordvik, 31.8–1.9.1993 (Bjørn Ove Høyland, Atle Grimsby).

8) ungfugl, dok., Hålandsmarkje, Nordvik, 19.–20.9.1993 (Bjørn Ove Høyland, Jan Kåre Ness, Håkon Heggland mfl.).

9) ungfugl, dok., Måkskitmyre og Nordvik, 7.10.1995 (Per Gylseth mfl.).

10) ungfugl, dok., Børgjedalen og andre steder, 3.–4.10.1998 (NN, Martin Dagsland mfl.).

11) ungfugl, dok., merkeskogene, 4.–5.10.1998 (Kjell R. Mjølsnes mfl.).

12) ungfugl, Myre, 4.10.2000 (Atle Grimsby).

13) ungfugl, dok., Nordvik, 16.–17.9.2001 (Vegard Bunes mfl.).

14) ung (2K) ♂, dok., Nordvik, 12.–18.5.2003 (Geir Mobakken mfl.).

15) ungfugl, dok., merkeskogene og Måkskitmyre, 2.–5.9.2003 (Øystein B. Nilsen mfl.).

16) ungfugl, Skare, 17.9.2004 (Atle Grimsby mfl.).

17) ♀, Måkskitmyre, 26.–27.4.2006 (Geir Mobakken mfl.).

18) ungfugl, dok., Tuo, 26.8–2.9.2006 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

19) ungfugl, dok., Nordvik 10.–12.9.2008 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

20) ungfugl, dok., Tuo, 2.–3.10.2008 (Håvar Hveding mfl.).

21) ungfugl, dok., Sørevågen, 30.8.2010 (Geir Mobakken).

22) 2 ungfugler, fanget, dok., Vestramarkje og Pedlestemmen, 27.8–1.9.2011 (Geir Mobakken mfl.).

23) ungfugl, dok., Pedlestemmen, 27.9.2011 (Bjørn Ove Høyland mfl.).

24) ungfugl, fanget, dok., Pedlestemmen og Herberg, 18.–24.8.2012 (Geir Mobakken mfl.).

25) ungfugl, dok., Nordvik, 30.9–4.10.2017 (Bjørn Mo mfl.).

26) ungfugl, dok., Nordvik, 17.–18.9.2020 (Bjørn Mo mfl.).

27) ungfugl, dok., Kvalvik, 12.9.2021 (Håkon Heggland mfl.).

28) ungfugl, dok., Nordvik, 30.8–1.9.2022 (Atle Grimsby mfl.).

29) ung (2K) ♀, dok., Pedlestemmen, 8.–11.5.2023 (Atle Grimsby mfl.).

 

I tillegg har Utsira et godkjent funn av en hybrid gulerle M. flava x sitronerle:

ungfugl, dok., Hovland, 1.–2.10.1990 (Sebastian Ludvigsen, Geir Mobakken mfl.); første funn i Norge.

Funn under behandling:

ungfugl, Nordvik, 6.9.2022 (Arne Kjosås).

Ikke godkjent funn:

ungfugl, Nordvik, 17.–18.9.1999.

Litteratur:

Ludvigsen, S. 1995. Hybrid mellom gulerle og sitronerle på Utsira i 1990. Utsira fuglestasjons årbok 1994: 36–37.

Olsen, K. M. 1994. Feltbestemmelse av sitronerle og sibirpiplerke. Utsira fuglestasjons årbok 1993: 45–56.

Ree, V. 1974. Nye funn av sibirpiplerke og sitronerle i Norge. Sterna 13: 257–268.

Funn fra øvrige land og områder i Nord- og Nordvest-Europa:

Island: 10 funn pr. 2015
Færøyene: 8 funn pr. 2016
Irland: 32 ind. pr. 2015
Storbritannia: 318 ind. pr. 2014
Fair Isle: 75 ind. pr. 2015
Helgoland: 25 funn pr. 2015
Danmark: 62 ind. pr. 2015
Sverige: 533 ind. pr. 2015

Her følger et lite galleri over noen av sitronerlene fra Utsira:

Sitronerle August-September 2011, Øystein B. Nilsen

Sitronerle, Utsira, august/september 2011. Foto: Øystein B. Nilsen.

 

Sitronerle Mai 2003, Øystein B. Nilsen

Sitronerle, Utsira, mai 2003. Foto: Øystein B. Nilsen.

 

Sitronerle Oktober 2008, Morten Vang www.fuglefoto.net

Sitronerle, Utsira, oktober 2008. Foto: Morten Vang / www.fuglefoto.net