Geir Mobakken

Utsiras første rosenstær ble ikke registrert før i 1979 og med kun to funn på 1980-tallet er status påfallende lik den for sitronerle. Også likt denne skjøt funnfrekvensen fart i løpet av 1990-årene. Enkelte år har den vist invasjonstendenser, typisk for arten. Den har etablert seg som en nærmest rendyrket høstfugl på Utsira, med bare et par funn midtsommers og ingen fra våren.

Rosenstær er ikke en art som setter de teoretiske kunnskapene på prøve, den er årlig i Norge i et ikke ubetydelig antall og er ikke lenger en nasjonal sjeldenhet. Den opplevde sitt siste år som NSKF-art i 2011.

Rosenstær juli/august 2011 (Foto: Sveinung Larsen)Rosenstær Pastor roseus


Antall funn: 28 pr. 2017
Antall individer: 29 pr. 2017
Ungfugler–utfargete: 20–9
Antall dokumenterte funn: 21 (75 %)
Antall år påtruffet: 16
Ekstremumsdatoer: 2. juli og 18. oktober

Antall funn/ind. i Norge: 311/321 pr. 2017
Utsiras andel av Norges funn: 9 %


Godkjente funn på Utsira:

1) utfarget, Hjemmet og Klovning, 15.–22.8.1979 (Ove Bryne mfl.); 31. funn i Norge.

2) ungfugl, Nordvik, 21.–23.9.1985 (Jostein Grastveit, Bjørn Erik Paulsen mfl.).

3) ungfugl, dok., Hjemmet, 3.–10.10.1988 (Per Gylseth mfl.).

4) ungfugl, dok., Varen–merkeskogene, 24.8–22.9.1991 (Jan Kåre Ness mfl.).

5) ungfugl, Utsira kirke, 20. og 22.9.1991 (Per Gylseth mfl.).

6) utfarget, dok., Myre, 8.–13.8.1995 (Øystein B. Nilsen, Arne Klovning mfl.).

7) ungfugl, Rabbamarkje, 19.9.1995 (Geir Mobakken, Arne Klovning, Atle Grimsby).

8) ungfugl, dok., Skjeldemarkje og Pedlestemmen, 9.–11.10.1995 (Jan-Rune Asbjørnsen, Geir Mobakken mfl.).

9) ungfugl, dok., Austrheim, 31.8–28.9.1996 (Torborg Berge, Elisabeth Årsnes mfl.).

10) 2 ungfugler, dok., Hålandsmarkje, 16.–21.9.1996 (Atle Grimsby, Tommy A. Andersen mfl.), den ene til 5.10.  

11) utfarget ♂, dok., Pensjonatet, 2.–11.8.2002 (Geir Mobakken mfl.).

12) utfarget, dok., Hølenhagen, 6.–20.8.2002 (Arthur Nilsen, Geir Mobakken mfl.).

13) ungfugl, Utsira kirke, 23.8.2002 (Atle Grimsby).

14) ungfugl, dok., Myre, 2.–7.9.2002 (Geir Mobakken mfl.).

15) utfarget, dok., Nordvik og Skare , 5.–7.9.2002 (Atle Grimsby mfl.).

16) utfarget ♂, Hålandsmarkje, 29.8.2003 (Atle Grimsby mfl.).

17) ungfugl, dok., Myre, 26.9–2.10.2003 (Frode Jacobsen mfl.).

18) ungfugl, dok., Sørevågen, 9.9–16.10.2004 (Atle Grimsby mfl.).

19) ungfugl, Austrheim, 30.9.2005 (Jon Ludvig Hals, Geir Mobakken mfl.).

20) utfarget, dok., Tuo, 31.8–1.9.2006 (Jan Kåre Ness mfl.).

21) ungfugl, dok., Skare, 26.9.2006 (Jan-Rune Asbjørnsen).

22) ungfugl, dok., Austrheim, 14.–18.10.2006 (Anders Faugstad Mæland mfl.).

23) utfarget, dok., Myre, 2.–10.7.2007 (Thea Birkeland, Rune Solevåg, Geir Mobakken mfl.).

24) ungfugl, dok., Austrheim, 13.9.2008 (Geir Mobakken).

25) ungfugl, dok., Myre, 24.9.2008 (Jan Kåre Ness mfl.).

26) ungfugl, dok., Utsira kirke, 11.–17.10.2010 (Morten Kersbergen mfl.).

27) utfarget ♂, dok., Hølenhagen, 25.7–6.8.2011 (Geir Mobakken mfl.).

28) ungfugl, dok., Hølen, 25.8–11.9.2013 (Geir Mobakken mfl.).

29) ungfugl, Pensjonatet, 20.–21.8.2018 (Geir Mobakken mfl.).

30) utfarget, Grotlehagen, 5.7.2020 (Mark Thomson, Siri Ann Thomson).

31) utfarget, dok., Klovning, 22.–30.7.2020 (Håkon Heggland mfl.).

32) ungfugl, dok., Pedlestemmen, 18.–19.9.2020 (Bjørn Mo mfl.).

33) ungfugl, dok., Hålandsmarkje og Austrheim, 11.10.2020 (Bjørn Fuldseth, Håkon Heggland mfl.).

34) utfarget, Pedlestemmen–Pedleneset, 8.7.2021 (Håkon Heggland).

35) utfarget, dok., Hålandsmarkje og Klovning, 23.–27.7.2021 (Sveinung Larsen, Håkon Heggland mfl.).
 
36) utfarget, dok., Hovland, 26.–31.7.2021 (Håkon Heggland).
 
37) utfarget, dok., Pedlestemmen, 29.7.2021 (Håkon Heggland, Arne Kjosås).
 
38) utfarget, dok., Pedlestemmen, 29.7.2021 (Håkon Heggland).
 
39) utfarget ♂, dok., Hålandsmarkje, 12.–13.8.2021 (Eivind Sande mfl.).
 
40) utfarget, Pedlestemmen og Kvalvik, 21.–24.8.2021 (Atle Grimsby mfl.).
 
41) ungfugl, dok., Sørevågen og Hålandsmarkje, 31.8.2022 (Øystein B. Nilsen mfl.).
 
Funn under behandling:

 

Litteratur:
Solbakken, K. Aa. 2002. Masseforekomst av rosenstær i Norge i 2002: rosenstærens år. Vår fuglefauna 25: 127–128.

Funn fra øvrige land og områder i Nord- og Nordvest-Europa:

Island: 32 ind. pr. 2011
Færøyene: 23 funn pr. 2017
Irland: 152 ind. pr. 2016
Storbritannia: 1148 ind. pr. 2015
Fair Isle: 45 ind. pr. 2016
Helgoland: 127 ind. pr. 2016
Danmark: 160 ind. pr. 2016

Her følger et lite galleri over noen av rosenstærene fra Utsira:

Rosenstær august 1995 (Atle Grimsby)
Rosenstær, Utsira, august 1995. Foto: Atle Grimsby.

Rosenstær sept/okt 2004 (Martin Eggen)
Rosenstær, Utsira, september/oktober 2004. Foto: Martin Eggen.

Rosenstær oktober 2010 (Kristin Gjerde)
Rosenstær, Utsira, oktober 2010. Foto: Kristin Gjerde.

Rosenstær oktober 2010 (Yann Kolbeinsson)
Rosenstær, Utsira, oktober 2010. Foto: Yann Kolbeinsson.

Rosenstær august 2013 (Bjørn Ove Høyland)
Rosenstær, Utsira, august 2013. Foto: Bjørn Ove Høyland.