Geir Mobakken

 

Her følger en gjennomgang av historiske funn av sædgås på Utsira. Sædgås er vitenskapelig benevnt Anser fabalis med flere underarter hvorav nominatunderarten samt rossicus er de to aktuelle for Utsira og Norge som helhet. Funnene er i utgangspunktet hentet fra Tveit mfl. (2004) med tilhørende oppdateringer på dette nettstedet.

Alle funn av sædgås Anser fabalis sensu lato:

6 ind. 5.10.1973
opptil 7 ind. 14.–31.10.1976
1 ind. 5.10.1981
6 ind. 9.–12.10.1988
1 ind. 24.9.1990
1 ind. 10.11.1992
opptil 8 ind. 20.1–5.3.1996
2 ind. 3.10.1998
1 ind. 4.10.2003
10 ind. 13.11.2003
1 ind. 1.5.2005
2 ind. 8.5.2005
1 ind. 13.–21.12.2008
1 ind. 1.–4.2.2010
1 ind. 6.–7.11.2011
6 ind. 9.11.2011
opptil 26 ind. 12.11–2.12.2011
2 ind. 29.3–1.4.2012
opptil 6 ind. 21.12.2012–23.2.2013
opptil 13 ind. 20.1–12.2.2014
opptil 3 ind. 13.11–2.12.2014
1 ind. 21.5–1.6.2015
1 ind. 1.–11.1.2016
1 ind. 17.12.2016–14.1.2017
8 ind. 4.–10.2.2017
2 ind. 20.11–1.12.2018
1 ind. 1.12.2018
2 ind. 23.11.2019

Totalt 28 funn i perioden 1973–2019 med ekstremumsdatoer 24.9 og 1.6.

En gjennomgang av alle funnene med hensyn på underartsspesifikk status har tatt utgangspunkt i van Duivendijk (2011) og har resultert i flg. fordeling:

Sædgås Anser f. fabalis

1 ind. 10.11.1992
1 ind. 1.–4.2.2010
1 ind. 6.–7.11.2011
2 ind. 22.–23.1.2014

Sum 4 funn av 5 ind. i perioden 1992–2014 med ekstremumsdatoer 6.11 og 4.2.

Sædgås Anser f. rossicus

min. 3 ind. 20.1–5.3.1996
1 ind. 13.–21.12.2008
opptil 26 ind. 12.11–2.12.2011
1 ind. 29.3–1.4.2012
opptil 6 ind. 21.12.2012–23.2.2013
opptil 11 ind. 20.1–12.2.2014
opptil 3 ind. 13.11–2.12.2014
1 ind. 21.5–1.6.2015
1 ind. 1.–11.1.2016
1 ind. 17.12.2016–14.1.2017
8 ind. 4.–10.2.2017
2 ind. 20.11–1.12.2018
1 ind. 1.12.2018
2 ind. 23.11.2019

Sum 14 funn av 67 ind. i perioden 1996–2019 med ekstremumsdatoer 12.11 og 1.6.

Ubestemte:

6 ind. 5.10.1973
opptil 7 ind. 14.–31.10.1976
1 ind. 5.10.1981
6 ind. 9.–12.10.1988
1 ind. 24.9.1990
maks. 5 ind. 20.1–5.3.1996
2 ind. 3.10.1998
1 ind. 4.10.2003
10 ind. 13.11.2003
1 ind. 1.5.2005
2 ind. 8.5.2005
6 ind. 9.11.2011

På generelt grunnlag kan det antas at de eldre funnene gjelder fabalis mens de fra nyere tid gjelder rossicus, spesielt de med høye antall. Felles for samtlige funn er at de er publisert uten spesifisert underart.

Intermediær:

1 ind. 29.3–1.4.2012

Denne ble studert grundig i teleskop (den var sammen med en sædgås rossicus), men ble aldri bestemt da den viste karakterer til begge underartene.

Med kun fire funn av sædgås fabalis på Utsira har denne underarten nå en lokal status som gjør den berettiget en plass i oversikten «Sjeldne fugler på Utsira», mens sædgås rossicus med nærmere femten funn og mange titalls individer har vist seg som den klart vanligste av underartene. Funnfordeling og funnmønster på Utsira gjenspeiler med god presisjon forekomsten på Shetland, se Pennington mfl. (2018).

Referanser:

van Duivendijk, N. 2011. Advanced bird ID handbook: the Western Palearctic. New Holland Publishers.

Pennington, M., Fray, R., Harvey, P., Riddington, R. og Parnaby, D. 2018. The status of Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose in Shetland. Shetland bird report 2016: 131–134.

Tveit, B. O., Mobakken, G. og Bryne, O. 2004. Fugler og fuglafolk på Utsira. Utsira fuglestasjon.

Sædgås rossicus, Utsira, 13.11.2011. Foto: Eivind Sande.
Sædgås rossicus, Utsira, 13.11.2011. Foto: Eivind Sande.