En maskeerle (Motacilla alba personata) ble funnet 29.4 av Atle Grimsby og ble sett frem til 4. mai. Den holdt seg ved dammen på Pedlestemmen og er kun andre funn i Norge.

 

Foto: Bjørn Mo

 

Første funnet var på Lista fra november 2003 til april 2004. Den er en ekstrem sjeldenhet i Vestpalearktis og i Nord-Europa er et kun ett funn fra Storbritannia og tre funn fra Sverige:

 

  • 2020 Sverige: 2K hann, Stenshuvud, Skåne 12.4-14.4
  • 2019 Sverige: 1K/2K hunn, Getterön, Halland 24.11-21.3.2020
  • 2016 Storbritannia: 2K hann, Pembrokes, Wales 29.11
  • 2006 Sverige: ad hann, Glabo, Öland 29.4
  • 2003 Norge: 1K/2K hann, Nordhasselvika, Lista 15.11-9.4.2004

Utrolig nok så er Sveriges tredje funn (Stenshuvud, Skåne 12.4-14.4 2020) identisk med fuglen på Utsira. Se sammenlikningen satt sammen av Björn Malmhagen i den svenske raritetskomiteen.

 

Sammenstilt av Björn Malmhagen

Maskeerle er per i dag en underart av linerle men det er noen land hvor den er skilt ut som egen art. Per i dag er det nok ikke sannsynlig at så skjer i Norge med det første.

Den har sin utbredelse i sentrale deler av Asia inklusiv Kasakhstan og sørlige deler av Sibir. Utenom funnene nevnt over er maskeerle sett på Kypros, i Israel og flere funn i Kuwait.

 

Foto: Torborg Berge