Maskeerle

En maskeerle (Motacilla alba personata) ble funnet 29.4 av Atle Grimsby og ble sett frem til 4. mai. Den holdt seg ved dammen på Pedlestemmen og er kun andre funn i Norge.

 

Foto: Bjørn Mo

 

Første funnet var på Lista fra november 2003 til april 2004. Den er en ekstrem sjeldenhet i Vestpalearktis og i Nord-Europa er et kun ett funn fra Storbritannia og tre funn fra Sverige:

 

  • 2020 Sverige: 2K hann, Stenshuvud, Skåne 12.4-14.4
  • 2019 Sverige: 1K/2K hunn, Getterön, Halland 24.11-21.3.2020
  • 2016 Storbritannia: 2K hann, Pembrokes, Wales 29.11
  • 2006 Sverige: ad hann, Glabo, Öland 29.4
  • 2003 Norge: 1K/2K hann, Nordhasselvika, Lista 15.11-9.4.2004

Utrolig nok så er Sveriges tredje funn (Stenshuvud, Skåne 12.4-14.4 2020) identisk med fuglen på Utsira. Se sammenlikningen satt sammen av Björn Malmhagen i den svenske raritetskomiteen.

 

Sammenstilt av Björn Malmhagen

Maskeerle er per i dag en underart av linerle men det er noen land hvor den er skilt ut som egen art. Per i dag er det nok ikke sannsynlig at så skjer i Norge med det første.

Den har sin utbredelse i sentrale deler av Asia inklusiv Kasakhstan og sørlige deler av Sibir. Utenom funnene nevnt over er maskeerle sett på Kypros, i Israel og flere funn i Kuwait.

 

Foto: Torborg Berge