Kaukasussvartstrupe

alt

Bombevåren startet unormalt tidlig på Utsira i år. En svartstrupe med avvikende stjerttegninger ble oppdaget på Hålandsmarkje lørdag 9. april.

Kastanjespurv

alt

Nesten 36 år var gått siden Norges første kastanjespurv ble oppdaget på Utsira høsten 1974 til arten igjen ble sett i Norge.

Ramasanger

alt
På mindre enn en uke har Norge fått doblet sin funnstatistikk av ramasanger, og Utsiras første funn av arten blir Norges fjerde.

Halsbåndfluesnapper

alt

Den 2. juni ble en halsbåndfluesnapper funnet i merkeskogen, og dette var årets andre nye art for Utsira.

Bleksanger

alt
I dag 21. august ble en bleksanger funnet i nettene i Søre merkeskog, en ny art for øya. Dette besøket passet jo fint med lansering av nye nettsider!