April 2014

Isfugl - foto: Bjørn Ove HøylandGenerelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 7,4 grader, 3,0 grader over normalen og varmeste april-måling på 120 år ved Utsira Fyr! Høyeste temperatur var 17,8 grader (26. april), og laveste var 2,8 grader (3. april). Samlet nedbør var 58,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 14,3 mm (13. april). Høyeste vindhastighet var 19,6 m/s (14. april). Artsbeholdningen for april måned stoppet på hele 112 registrerte arter mot 104 april-arter i 2013.

Rovfugler:
Sivhauk var svært godt representer med minimum tre funn i perioden. En hann ankom den 5. april og ble avløst av en hunn neste dag. Ny hunn + overflygende individ var innom den 20. og 22. april.

Som normalt blir det ankomster av tårnfalk og dvergfalk i april. Tårnfalk er representert fra 16. april og maks 3 ind den 24. april og det var ett funn av dvergfalk den 26. april.  Spurvehauk er representert med enkeltindivider i perioden 2.-25. april, og hønsehauken fra februar ble sett i perioden 4.-7. april. Ellers lokale vandrefalker og havørner.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Kortnebbgjessene fra januar holdt til på Austrheim fram til 13. april, og fortsatt tallrike grågjess med hekkeadferd i april. To gravender var innom den 22. april. Langvarige og rolige høytrykksperioder inviterte ikke til så mye sjøfugltrekk i april. Beste sjøfugldager er notert den 18 og 30. april med hhv 18 smålom, 1 lunde, 1 lomvi og 20 smålom og en gulnebblom.

En sivhøne holdt til i Sørevågen fra 7.-16. april og en sothøne holdt til i nord og Måkeskitt fra 15.-19. april. Ellers er det verd å nevne en lappspove med tilhold på Tuo fra 7.-13. april og en dobbeltbekkasin som fikk nettkjenning i Merkeskogen den 26. april.

Småfugl og øvrige arter:
Hærfugl - foto: Bjørn Ove HøylandBra nedfall av enkelte afrikatrekkere denne måneden og noen tidlige sydeuropeiske arter. Fortsatt gode tall med følgende topper på måltrost 480 ind. den 23., gråtrost 2000 ind. den 5. og rødstrupe 140 ind. den 3. april.

Svartstrupe var representert med en hunn i Merkeskogen den 21. april og en hann i Vestre Nordvik den 25. april. Svartrødstjert har vært daglig gjest med varierende drakter i perioden 19.-26. april, siste dag med to ulike individer. En ny varsler dukket opp den 7. april, og en tidlig tornskate ble sett den 25. april. En sidensvans har virret rundt i perioden 22.-27. april. En fjellerke rastet på Austrheim den 19. april.

Første sydlige gjest var en hærfugl som ble oppdaget på Klovning den 16. april og hadde tilhold på flere lokaliteter fram til 20. april.

En hunnfarget rødstrupesanger ble oppdaget på Austrheim den 19. april. Fuglen kom med antatte subalpina lyder, men stjerttegninger peker mer i retning på en østlig herkomst og vil bli trolig bli stående som sylvia cantillans i fremtiden. 

Østlig Rødstrupesanger - foto: Bjørn Ove Høyland

Det gjeveste april-funnet var nok isfuglen som gjestet oss fra den 29. til ut måneden. Lokale sirabuer har gjort gode beskrivelser av isfugl i Tuevågen ca den 5. april og fra ca 27. april i Nordvikvågen, så fuglen kan ha hatt tilhold i en lengre periode.

Ringmerking:
God måned i Merkeskogen med fangster fordelt på 22 dager. Totalt ble det ringmerket 1335 individer fordelt på 36 arter. Beste dato var 24. april med 306 individer hvorav munk (153), svarthvit fluesnapper (35) og løvsanger (24) utgjorde de viktigste merkeartene. Kan også nevne at 11 vendehals og en gresshoppesanger fikk ring på foten samme dag.

Av mer spesielle april-merkinger utgjorde tre kjernebitere, to flaggspett, en duetrost, og en pilfink. Årets merkinger knuste fjorårets resultater som kun gav 307 individer fordelt på 22 arter og 11 dager.

Nye årsarter:
April gav oss hele 43 nye årsarter, i form av:
Grankorsnebb den 2. april, sivhauk 5. april, lappspurv, lappspove og sivhøne 7. april, løvsanger 11. april, stillits og smålom 13. april, sothøne 15. april, låvesvale, sandsvale, hærfugl, rødstilk og tårnfalk 16. april, trepiplerke og strandsnipe 17. april, møller og lunde 18. april, bergirisk og fjellerke 19. april, pilfink, buskskvett, taksvale og tyrkerdue 20. april, trekryper, rødstrupesanger, rødstjert, vendehals, skogsnipe, og siland den 21. april, gravand 22. april, svarthvit fluesnapper 23. april, bøksanger, tornsanger og gresshoppesanger den 24. april, tornskate 25. april, dobbeltbekkasin, sandlo og dvergfalk 26. april, isfugl 29. april og gulnebblom den 30. april.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Andre funn av isfugl, første funn var 11.-16. april 1996; tidligste funn av rødstrupesanger (også nasjonalt); tidligste og første april-funn av dobbeltbekkasin; syttende funn av hærfugl.

Her forøvrig et bilde av rødstrupesangeren som avslører østlig opphav:

Østlig Rødstrupesanger - foto: Bjørn Ove Høyland

Vi avslutter med enda flere flotte bilder tatt av vår feltsliter Bjørn Ove Høyland i perioden:

Ringtrost - foto: Bjørn Ove Høyland

Vendehals - foto: Bjørn Ove Høyland

Svartrødstjert - foto: Bjørn Ove Høyland