Mai 2014

Halsbåndfluesnapper (BOH)Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 9,4 grader, 1,3 grader over normalen. Høyeste temperatur var 16,7 grader (28. mai), og laveste var 4,2 grader (1. mai). Samlet nedbør var 46,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 11,7 mm (6. mai). Generelt var det rolige vinder og få dager med sterkere vind enn stiv kuling. Fine østlige vinder ble avløst av noen NV runder medio mai og etter den 28. mai. Artsbeholdningen for mai måned stoppet på 137 registrerte arter mot 146 mai-arter i 2013.

Rovfugler:
Sivhauk følger opp den positive tendensen fra april med tre nye funn; hann den 10. mai, 1 ind den 21. mai og en hann den 28. mai. Sivhauk er ikke en årviss art på Utsira og 2014 ser ut til å bli et toppår for arten. En spurvehauk den 5. mai og longstayer-tårnfalk vitner ikke om så mye trekkaktivitet på rovfugl-fronten.

To voksne lerkefalker var imidlertid innom øya den 6. og 20.-21. mai. Et havørnpar hadde fast tilhold på en lokalitet men forsvant når havhestene gjorde inntog på sine hekkeplasser.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Mai er som kjent beste vårmåned for sjøfugltrekk og sjøfuglene kom på trass under forskjellige værforhold. 17 mai utpreger seg som beste dato med 115 smålom, 2 storlom og 4 polarjo. 2 havlirer trakk forbi den 16. mai. Polarjo var også tilstede med 4 ind den 16. mai og slengere fra 3.-26. mai. Gulnebblom med kun ett individ 2. mai og islom med ett ind den 12. og 3 ind den 26. mai. Øvrige vadefugler verd å nevne var en boltit på direktetrekk den 14. mai og 4 polarsniper, 7 steinvendere og en myrsnipe rastende på Litlaskjeret den 25. mai.

Småfugl og øvrige arter:
Mai ble en spenstig måned med tanke på rariteter. Isfuglen fra april var så snill å bli over til 6. mai slik at mange fikk sikret seg nytt månedskryss. Neste ut var en vestlig rødstrupesanger hann som ble fanget i nettene til Sveinung i Herberg den 4. mai. Samme ettermiddag fikk vi en ny flott halsbåndfluesnapper hann. Fuglen, som var tredje funn for øya, var på besøk i perioden 4.-9. mai. En dvergspurv ble også sett den 4. Mai og en svartstrupe hann var å se fra 9.-10. mai.

Pirol (BOH)Etter en lengre kald periode fikk vi en fjellerke og en hortulan på selveste nasjonaldagen 17. mai. En hunnfarget pirol holdt til i Nordvik og Herberg fra 20.-24. mai.

I perioden 21.-28. mai vasset vi nærmest rundt i bomber, subrariteter og gode antall på de seneste afrikatrekkere. Geir Mobakkens hevn over sira-skådernes 1993-blockere gjorde sitt inntog for fullt i denne perioden. Først gikk han inn en markpiplerke ved veien ut til Dekkastasjonen på vest den 20. Mai; så en spottesanger i Fyrhagen den 28.mai! Piplerka holdt til i området Merkeskogen-Fyret til den 23. mai mens spottesangeren nøyet seg med en time i Fyrhagen. Begge disse funnene kan en lese mer om i egne artikler her på nettsiden.

Av de mer lokale subrariteter må vi nevne: To busksanger (1 ind. Herberg den 21. og 1 ind. Kvalvik den 28.), vierspurv fanget i Merkeskogen, syngende myrsanger og en ung syngende dvergfluesnapper i Herberg den 28. mai. 8 rosenfink og 40 gråfluesnappere den 20. mai er også verd å nevne. Gjennom hele måneden har det vært slengere av flotte svartrødstjerter av begge kjønn og flere aldersdrakter, maks 3 hunnfargede den 29. mai.

Ringmerking:
Dekning 21 dager. Totalt ble det ringmerket 610 individer fordelt på 40 arter. Beste dag var 11. mai med 106 individer hvorav svarthvit fluesnapper (34), hagesanger (28) og løvsanger (15) utgjorde viktigste merkearter.
Av mer spesielle ringmerkinger må nevnes: 1 rødstrupesanger (vestlig), 1 vierspurv, 1 svartstrupe, 1 rosenfink og 1 tyrkerdue.

Årets merkinger var betydelig under forårets mai-merkinger:
Fjorårets mai-resultater til sammenlikning: Dekning 21 dager. Totalt ringmerket 1661 individer fordelt på 51 arter Beste dato var 17. mai med hele 244 individer hvorav løvsanger (64), hagesanger (63) og svarthvit fluesnapper (13) var viktigste merkearter.

Årets viktigste ringmerking i Merkeskogen var nok den 31. mai da vår lokale ringmerker Øystein Nilsen valgte å sette ring på sin fru. Gratulerer Øystein!

Den observante vil nok gjenkjenne en rekke fugletittere

Nye årsarter:
Mai gav oss 38 nye årsarter, i form av:
Sivsanger og hvitkinngås den 1. mai, småspove, stjertand og knoppsvane 2. mai, storjo og polarjo 3. mai, dvergspurv, halsbåndfluesnapper og tyvjo 4. mai, lerkefalk 6. mai, gråfluesnapper og hagesanger 8. mai, gulsanger og gjøk 9. mai, gulerle, makrellterne og skogdue 10. mai, åkerrikse 11. mai, rødnebbtene 12 og rosenfink 13. mai. En boltit den 14. mai, hortulan og havlire 16. mai, storlom 17.mai, rørsanger 19. mai, pirol, markpiplerke og tornseiler 20. mai, busksanger 21. mai, steinvender, polarsnipe og myrsnipe 25. mai, dvergfluesnapper, spottesanger, vierspurv og myrsanger den 28. mai og blåstrupe den 29. mai.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Andre funn av spottesanger (første funn var i Siratunskogen), tredje funn av halsbåndfluesnapper (sist sett i mai 2013) og sjette funn av markpiplerke.

Her noen utvalgte foto av periodens godbiter - alle foto av Bjørn Ove Høyland:

Markpiplerke ved merkeskauen (BOH)

Vestlig Rødstrupesanger - foto: Bjørn Ove Høyland

Lerkefalk (BOH)

Vierspurv (BOH)

Dvergfluesnapper (BOH)

Tornskate (BOH)

Sivhauk (BOH)

Jostein Austevik in action (foto: Bjørn Ove Høyland)

Vi koster på oss et bilde til av den herlige sermonien i merkeskogen den 31. mai (foto: Eivind Sande):

Øystein ringmerker - denne gang i gull