September 2010

alt1.–15. september

Fine forhold de første dagene av måneden ga et variert artsutvalg, ikke minst inneholdende rovfugler. Vi er ikke bortskjemt med den type fugler på Utsira; øyas isolerte beliggenhet er fordelaktig for mange artsgrupper og mange typer trekk, men rovfuglene er normalt ikke blant dem. Den 2. fløy en ung hunn jaktfalk rundt, før den ble sett etende på en kråke om kvelden. Det var imidlertid den 4. som skulle bli den store rovfugldagen.

Natta i forveien hadde en lei nordavind snudd til sør, og den lå på sør og sørvest med opptil laber bris og klar himmel utover dagen. Totalen på 52 tårnfalk er over tre ganger tidligere dagsrekord, ellers ble det 23 spurvehauk og enkeltindivider av hønsehauk, jaktfalk og vandrefalk samt en jordugle denne dagen.

Toppen av kaken kom i form av en ung steppehauk (Martin Eggen, Egil Ween) som plutselig dukket opp ved Nore merkeskog, og som raskt trakk over Varen og videre mot sørøst. Dette andregangsfunnet for Utsira kom kuriøst nok på samme dato som det første (4.9.2002).

altObservasjonen skulle imidlertid bli toppet av noe annet, mindre og mer kryptisk, som allerede var på plass. En blek liten sanger sett av Geir Mobakken i Skjeldehagen den 2. viste seg fram i så kort tid at den ikke kunne bestemmes sikkert. Dagen etter ble den hørt men ikke sett, og den var fortsatt uten identitet.

Først den 4. ga den opp og viste seg fint fram for MEG, GMO, EWE m.fl.; den ble allikevel ikke korrekt artsbestemt før et par dager seinere, etter prøving og feiling samt konsultasjon med vår alles Lars Svensson, som ramasanger. Midt oppi all dramatikken ble en gulsanger tildelt et atskillig mer eksklusivt navn, men jeg skal ikke kjede dere med detaljene.

Ramasangeren holdt seg til den 6., og selv om arten ikke var helt uventet på Utsira, med flere funn på andre bombeøyer som Helgoland, North Ronaldsay og Fair Isle, er den like fullt ytterst sjelden i Norge. 

Det er pr. i dag kun to godkjente norske funn:

1983 Rogaland: funnet fanget, dok., Forus, Stavanger, 11.9 (Jostein Tonstad, Olav Runde)

1997 Vest-Agder: funnet fanget, dok., Mønstremyr, Flekkefjord, 20.9 (Geir Sverre Grimsby m.fl.)

altalt

En sjelden tundrasnipe fløy over kirka og Herberg den 5. Myrhauk åpenbarte seg som årsart den 6., og det gjorde faktisk også snøspurv samme dag. Den 8. var det igjen en del rovfugl å se, med seks arter notert, deriblant en fiskeørn som satt på en stolpe i utmarka på nordvest.

Kvalitet i nettfangsten ble det den 10. i form av hortulan, en gulerle dagen etter var også uvanlig i nettsammenheng. Andre fangster disse dagene var bl.a. gresshoppesanger, rørsanger, trekryper og tornskate. Totalt 93 ind. av 14 arter ble fanget og ringmerket den 11. Samme dag fløy høstens første tartarpiplerke over Nordvik.

alt

Den nordvestlige invasjonen av lappspurv begynner også å merkes på Utsira, med 20 ind. den 12.

Under oppfriskende forhold i perioden 12.–15. trakk i alt 80 grålirer, én havlire og én polarjo forbi.

alt

Foto hortulan: Atle Grimsby. Resterende foto: Egil Ween.