Statusrapport fra ringmerkingsaktiviteten

Her vel det komme en statusrapport fra ringmerkingsgruppa per år. Den første perioden vil denne rapporten være å finne på forsiden vår, men etterhvert vil disse rapportene samles her som et arkiv.

Et nyhetsbrev fra ringmerkingsgruppa vil altså også legges ut på forsiden én gang i året.

alt