Statusrapport fra ringmerkingsaktiviteten sesongen 2011

Sesongen 2011 ble den beste i stasjonens nå 20-årige historie både hva gjelder antall individer og antall arter ringmerket (1992–2011). Beste år i artsantall er nå som følger:
 

 • 2011: 7523 ind., 101 arter
 • 2010: 6142 ind., 74 arter
 • 2003: 1962 ind., 72 arter
 • 2004: 4016 ind., 70 arter

Arbeidet

Foruten forberedelser i form av dugnad i skogen i vinterferien har innsatsen bestått av 165 dager med ringmerking i perioden 27.3 til 20.11:
alt

 • 1 dag i mars (2 ind., 2 arter)
 • 13 dager i april (951 ind., 37 arter)
 • 21 dager i mai (947 ind., 46 arter)
 • 18 dager i juni (280 ind., 36 arter)
 • 14 dager i juli (124 ind., 21 arter)
 • 28 dager i august (800 ind., 48 arter)
 • 28 dager i september (655 ind., 36 arter)
 • 26 dager i oktober (2836 ind., 54 arter)
 • 16 dager i november (928 ind., 26 arter)


Bidragsyterne til årets merketall har vært som følger:

Nigel Goodgame 3203
Øystein B. Nilsen 1714
Sveinung Larsen 1102
Jostein Austevik 741
Truls W. Andersen 347
Eivind Sande 287
Atle Grimsby 52
Torborg Berge 41
Rune G. Bosy 36


altDet ble merket mer enn 200 individer på følgende sju datoer:
 

 • 15.10: 399 ind.
 • 14.10: 398 ind.
 • 13.10: 364 ind.
 • 23.4: 267 ind.
 • 10.10: 246 ind.
 • 3.10: 245 ind.
 • 4.11: 200 ind.


Flest arter ble ringmerket den 30.4 og 9.5 med 23 arter. Deretter fulgte 2.10, 3.10 og 13.10 med 22 arter. Til sammenligning er dagsrekorden for antall arter ringmerket 27, noe som ble oppnådd 8.10.2010.
 

Fuglene

Følgende fem arter ble nye ringmerkingsarter for stasjonen våren 2011: grågås, skogsnipe, svartrødstjert, trostesanger og pirol

Følgende ti arter ble nye ringmerkingsarter for stasjonen høsten 2011: toppskarv, hønsehauk, rødstilk, strandsnipe, turteldue, alkekonge, jordugle, sitronerle, sibirjernspurv og eikesanger

Når det gjelder nasjonale sjeldenheter ble resultatet 14 stk. Årets gledeligste overraskelse var sibirjernspurven som hang i ”Joker Nord”-nettet den 6.8. Dette var første funn for Norge.

Følgende var de eksklusive gjestene:

bieter                    29.5
trostesanger          13.6
rødstrupesanger    11.6
rødtoppfuglekonge 13.6
sibirjernspurv         6.8
østsanger              22.8
sitronerle               28.8
sitronerle               28.8
eikesanger             3.10
sibirpiplerke           3.10
sibirpiplerke           5.10
viersanger             8.10
sibirpiplerke          11.10
blåstjert               30.10

Tabellene under viser de mestmerkede artene fra tidligere (1992-2010) og fra 2011.

Tallene viser at 2011 skiller seg ut med svært lave tall på fuglekonge sammenlignet med et normalår.

Gjerdesmetten hadde en tilsvarende svak forekomst i 2011 med kun 24 individer og havnet helt nede på 32. plass på lista med flest merkede individer.

Til sammenligning ble det ringmerket 33 gulbrynsangere i 2011. Av vanlige arter som relativt sett forekom i høyere antall enn normalt vil jeg trekke fram gransanger og løvsanger.
 

Antall ringmerket 1992-2010 Antall ringmerket i 2011
         
fuglekonge 11896   svarttrost 1484
svarttrost 5970   munk 1407
munk 5623   løvsanger 851
løvsanger 3368   blåmeis 463
rødstrupe 3165   gransanger 347
blåmeis 2354   hagesanger 297
rødvingetrost 2102   fuglekonge 266
hagesanger 1986   rødstrupe 246
gjerdesmett 1725   rødvingetrost 237
måltrost 1540   brunsisik 190


Evivind Sande

Eivind har også oppdatert Årstotaler og Årstotaler pr. art. Disse finner du ved å velge Ringmerking i venstre-menyen. For de som vil følge ringmerkingen på Utsira dag for dag i 2012 er det bare å velge Årets ringmerking i den samme menyen. Vi regner med oppstart rundt påsketider (Adm.)