Statusrapport fra ringmerkingsaktiviteten 2012.

Sesongen 2012 ble den nest beste i både antall individer og antall arter ringmerket i stasjonens historie (1992 – 2012). Beste år i artsantall er nå som følger:
 

 • 2011: 7523, 101 arter
 • 2012: 7161, 92 arter
 • 2010: 6142, 74 arter
 • 2003: 1962, 72 arter
 • 2004: 4016, 70 arter

Arbeidet

Tartarpiplerke Foto: Sveinung LarsenNettene har vært oppe 174 dager i perioden 3.3 til 27.11.

Årets merking fordeler seg slik:

-    1 dag i februar (1 individ – 1 art)
-    13 dager i mars (357 individer - 15 arter)
-    18 dager i april (726 individer - 27 arter)
-    22 dager i mai (858 individer - 43 arter)
-    20 dager i juni (344 individer - 20 arter)
-    21 dager i juli (290 individer - 25 arter)
-    23 dager i august (1157 individer - 46 arter)
-    21 dager i september (411 individer - 40 arter)
-    26 dager i oktober (2754 individer - 44 arter)
-    10 dager i november (263 individer - 22 arter)


Følgende tabell viser hvor mange fugler som i snitt er ringmerket pr. fangstdag.
 

  1992-2011   2012   1992-2012
Januar 1   0   1
Februar 0   1   1
Mars 27   27   27
April 24   40   26
Mai 24   39   25
Juni 10   17   12
Juli 7   14   8
August 18   50   22
September 42   20   40
Oktober 93   106   94
November 48   26   45
Desember 0   0   0


Konglebit (Foto: Sveinung Larsen)Bidragsytere til årets merketall har vært som følger:
 

 • Øystein B. Nilsen 2696
 • Jostein Austevik 1582
 • Sveinung Larsen 1355
 • Truls W. Andersen 760
 • Eivind Sande 614
 • Torborg Berge 87
 • Atle Grimsby 52
 • Mark Thompson 12
 • Rune G. Bosy 3


Ellers takk til alle hjelperne som har trådt til når det har vært hektisk.

I likhet med året før var det syv dager med 200 eller flere individer ringmerket.
 

 • 11.10 - 534
 • 20.10 - 290
 • 16.08 - 279
 • 12.10 - 258
 • 04.03 - 252
 • 22.10 - 249
 • 13.10 - 200

Fuglene

At 2012 ble såpass bra i forhold til året før skyldes nok mer innsatsen, med 10 flere fangstdager og samtidig fangst både i skogen og Herberg, enn det skyldes mengden fugl på øya. Vi fikk med oss svarttrost-rushet 4. mars, men var ikke bemannet på rødstrupenes toppdag. Mye ”feil” vær i de potensielt gode periodene gjorde sitt til at delvis kvantitet, og spesielt ”kvalitet” ble mangelvare. Årets mest minneverdige opplevelser må være vandrefalken i juni, haukugla i september, og 18 konglebit i nettet på en gang i november.
Et lyspunkt er at gjerdesmett og fuglekonge ser ut til å være på vei opp igjen etter krakket.

Følgende syv arter (+ 1 underart) ble nye merkearter for stasjonen 2012:
 

 • Gråhegre
 • Ærfugl
 • Vandrefalk
 • Haukugle
 • Tartarpiplerke
 • Gråspurv
 • Snøspurv
 • Svartryggerle


Når det gjelder nasjonale sjeldenheter ble resultatet 12 stk:

Sørnattergal 22.5
Rødstrupesanger 22.5
Åkersanger 19.6
Sitronerle 19.8
Busksanger 10.9
Sibirpiplerke 26.9
Busksanger 5.10
Busksanger 9.10
Sibirpiplerke 12.10
Sibirpiplerke 14.10
Blekbrynsanger 20.10
Sibirpiplerke 23.10


Sveinung Larsen

Sveinung har også oppdatert Årstotaler og Årstotaler pr. art. Disse finner du ved å velge Ringmerking i venstre-menyen. For de som vil følge ringmerkingen på Utsira dag for dag i 2013 er det bare å velge Årets ringmerking i den samme menyen. Vi regner med oppstart rundt påsketider (Adm.)

alt