Her vil det bli publisert månedsrapporter med siste nytt på fuglefronten fra Utsira.

Rapportene for 2010 til 2012 er skrevet av Geir Mobakken (avbildet under).

Rapportene for 2013 og videre er skrevet av Atle Grimsby (avbildet underst).
 

alt

alt