April 2011

KaukasussvartstrupeÅrets første jernspurv dukket opp den 2., etterfulgt av gransanger dagen etter.

Lite skjedde de nærmeste dagene, tornirisk og kaie ankom, og det var ikke før helga 9.–10.4 at det ble litt mer fart over sakene.

Flere nyankomster for året ble sett: gluttsnipe, taksvale, steinskvett, ringtrost, munk, løvsanger og brunsisik. Av disse var den første rekordtidlig, mens den andre var tidligere enn normalt. En lysvinget måke trakk over uten fornavn.

Det beste var dog en svartstrupe av underarten variegatus (Sveinung Larsen, Geir Mobakken mfl.) som holdt seg på Hålandsmarkje (se egen forsideartikkel om denne).

Dette er intet mindre enn en ny fugl for Utsira og Rogaland!

Til tross for at fuglen holdt seg et par-tre dager ble den av en eller annen grunn aldri populær blant krysserne, og ingen fant det for godt og reise ut for å se på en slik distinkt underart av svartstrupe.

Fra tidligere foreligger kun ett norsk funn:

1983 Vestfold: hann, fanget, dok., Ilene, Tønsberg, 15.–19.6 (Terje Axelsen, Tor Ivar Bjønness mfl.)

Den 11. lå en sivhøne i Måkskitmyre, etter å ha tatt et friår i 2010. Dagen etter ble både låvesvale og trepiplerke nye for året, det samme ble svartrødstjert den 13.

SvartrødstjertSkogsnipe og strandsnipe fikk samme status den 16. Mer nytt kom i dagene som fulgte i form av bl.a. varsler, sandsvale, kjernebiter og svartkråke. En flokk med heilo holdt seg noen dager, og talte på det meste 72 ind. De hadde selskap av en mindre flokk lappspurv.

Fra og med den 20. endret været seg til en litt varmere type med påfølgende sørøstlige vindretninger. Slikt vær når vi skriver disse datoene betyr alltid årets første skikkelige trekk inklusive Afrika-trekkere.

Selv om eksotiske arter med all grunn er på radaren på Utsira i dette tidsrommet gikk det mest i norsk hverdagskost: skogdue, vendehals, gulerle flava og flavissima, sidensvans, svartstrupe, buskskvett, rødstjert, steinskvett, sivsanger, møller, tornsanger, svarthvitfluesnapper, pilfink og bergirisk var artene som utmerket seg i denne perioden. Av disse opptrådte steinskvett tallrikt, delvis også rødstjert, men ikke bergirisk.

I merkeskogene var fangstforholdene svært gunstige, og den 23. endte dagssummen på 267. Det beste i nettene disse dagene var tre tårnfalk (hvorav en med svensk ring), fire vendehals, ringtrost, to gresshoppesangere, varsler og som i april i fjor ble det fanget trekryper.

De siste dagene av måneden ga toppand og storjo som nye arter for året samt et litt uvanlig vårfunn av alkekonge – og en nordlig luftstrøm.

På Sirafjorden kom smålomene i gang i slikt vær, og 91 ind. trakk mot nord den 29.

Samme dag trakk også en dverglerke (Sveinung Larsen, Øystein B. Nilsen) over Søre merkeskog, på dagen ett år etter fjorårets første.

Månedens siste dag ga flere sisiker i nettene, deriblant en som ble bestemt til polarsisik.

Her et lite knippe bilder fra april (alle foto av Atle Grimsby og Sveinung Larsen):

altaltaltaltHavørn