August 2011

Foto: Egil Ween1.–15. august

Rosenstæren holdt seg til den 6. Ellers måtte det bli august før tornskatene la kortene på bordet og innrømmet hekking; en ungfugl ble sett sammen med de to voksne i Varen den 1.

Båndkorsnebbene mangedoblet seg, og den 4. ble det loggført hele 70 ind. En svartrødstjert den 2. var utenom normal oppmøtetid.

De mer eller mindre vanlige vadefuglene begynte å dukke opp i begynnelsen av måneden, som gluttsnipe, brushane, lappspove og skogsnipe. Ett hakk sjeldnere var sotsnipa som fløy over bedehuset den 3.

En tur til Spannholmane ga sandlo (2), sandløper, myrsnipe (15), fjæreplytt (15), småspove, gluttsnipe, rødstilk (4) og strandsnipe. En hønsehauk den 4. var et unormalt tidlig høstfunn og samtidig årets første.

I merkeskogene ga en tidligerelagt start på sesongen resultater i form av bl.a. gulsanger og bøksanger, den sistnevnte med opptil fire ind. på en dag. Dessuten gikk flere av de markerte korsnebbene også i nettet.

Foto: Eivind SandeDet virkelig gullkantede resultatet fangstmessig kom på formiddagen den 6. da en sibirjernspurv utrolig nok ble funnet i nettene i Nore merkeskog av Sveinung Larsen. Se egen forsideartikkel om dette funnet.

Arten er aldri med sikkerhet påvist i Norge før nå, fra tidligere foreligger et godkjent funn av en ubestemt sibirjernspurv/svartstrupejernspurv fra Farsund, Vest-Agder 5.10.1992.

Funnet resulterte i en viss reiseaktivitet blant de landbaserte artssamlerne, en kontingent som måtte konstatere bomtur og således returnere med lik saldo.

Så var det begge beina ned på jorda med høstens første flaggspett den 11. En overflygende myrhauk dagen etter var tidlig ute.

Tilbake til merkeskogene ga 7. og 8. bra med fugl i nettene med hhv. 120 og 127 ringmerkede individer, deriblant rørsanger, gulsanger og tornskate, mens buskskvett ble ny merkeart for året.

Igjen kvalitet i fangsten på kvelden den 12. med Utsiras femte nattravn (Sveinung Larsen mfl.) i Nore merkeskog (den tredje for denne skogen!).

De to påfølgende dagene fulgte fint opp med en turteldue, to hauksangere og en rosenfink i nettene.

Her et lite galleri med høydepunktene så langt i august:
 

Nattravn

Foto: Eivind Sande

Foto: Eivind Sande

Gjøk

alt