August 2011

alt16.–31. august

Nattravnen fra forrige periode ble fanget på nytt den 16.

Merkeskogene var i det hele tatt mye i fokus også i andre halvdel av august med fangst av flere hauksangere, vannrikse, et par bøksangere, flere vendehals, myrsanger, rosenfink og toppet av en østsanger (Øystein B. Nilsen) den 22.

Denne siste holdt seg i Søre merkeskog fram til den 29.

Også utenom nettparken viste de fleste av disse artene seg, med bl.a. opptil tre hauksangere på en dag.

En fluesnapper fanget den 24. hadde en håndsvingfjærmarkering som ville gjort en hvilken som helst halsbåndfluesnapper misunnelig. Det hvite feltet på basene var akkurat så stort som det skal være på denne, men ikke alle andre karakterer var helt etter boka.

altAv vadefugler kan nevnes en sotsnipe sørvest på øya den 21. Det er imidlertid Spannholmane som er stedet for vadefugler på Utsira. En tur den 23. ga mange av de vanlige artene, inkludert årets første dvergsnipe, men ble raskt overskygget av en temmincksnipe (Øystein B. Nilsen), den første siden 1999.

På en ny tur den 26. ble en tundrasnipe i sommerdrakt det beste, en uvanlig fugl i en sjelden drakt på Utsira.

Et allerede godt rovfuglår på Utsira fikk nytt påfyll i dagene 24.–26., dager som viste seg som en parallell til 4.9 i fjor. Frisk vind ga tydeligvis oppdrift, og det kom vepsevåk, myrhauk og fiskeørn utenom de mer regulære artene.

Den minst vanlige var en steppehauk (Geir Mobakken) som kom inn over Nordvik på kvelden den 24. Denne tredje for Utsira jaktet rundt på øya de neste fem dagene. Alle fire kjerrhaukene på ett og samme år er godt levert for en øylokalitet i Nordsjøen.

altFlere gode observasjoner fulgte i noenlunde likt vær, frisk SØ og regnbyger, med ikke bare én men to sitronerler (Geir Mobakken) i Vestramarkje den 27. Den samme eller en ny temmincksnipe dukket plutselig opp samme sted, og holdt erlene med selskap. Dagen etter hadde alle tre relokalisert til Pedlestemmen, og her ble begge sitronerlene fanget inn for ringmerking.

Tundrasnipe viste seg på nytt den 28. med fem ind. på Pedleneset. Den 29. var det igjen vepsevåk i lufta.

Havsvalefangsten ser ut til å være over for i år, og totalen endte på 47, nesten like lite som i fjor, og null stormsvaler.

De siste par dagene av måneden gikk vinden over på nord, etter en mer enn normalt produktiv august på Utsira.

Her følger flere foto av periodens godbiter, både nasjonale og lokale:

alt

alt

alt

alt

altalt