Desember 2011

Foto: Eivind SandeLinerla fra forrige periode holdt seg til den 1., og ble med det den første desemberobservasjonen av arten på Utsira.

Et par gransangere hadde også tilhold i begynnelsen av måneden, derav en østlig fram til den 3.

Den 2. var en kvartbekkasin på Pedlestemmen den første på en god stund. Samme dag en av månedens tre hettemåker.

Sju ringgjess bernicla var på Austrheim fra den 2., og det var ennå 13 sædgjess samme dag.

Ellers holder det seg fortsatt to tundragjess mens grågjessene på det meste talte 54. En hvitkinngås var på besøk den 16.

Dvergdykkerne og en bergand ligger i Nore havn. To silender har ligget både i Nore havn og Sørevågen.

Foto: Eivind SandeDen 8. trakk 100 krykkje (andre halvårs høyeste antall) og ti alkekonge mot sør på østsiden av øya mens en bergand lå.  

Månedens sangsvane lå i Måkskitmyre den 16. Samme dag ga jernspurv i Herberg, og mot kvelden en jaktende hornugle over Veito.

Ellers er det enkelte småflokker med stær og rødvingetrost coburni samt en og annen måltrost rundt på øya.

Tre sidensvans satt i trærne i indre Herberg den 17.

Av rovfugler har det vært opptil to havørn, hønsehauk og spurvehauk. En flaggspett viser seg eller høres en gang iblant.

For øvrig følger en artsliste for 2011 etter denne oppsummeringa for desember.

Totalt ble det registrert 220 arter på Utsira i løpet av 2011, noe som gjorde det til et rekordår. Flest arter pr. person som flg.:

Geir Mobakken 205 arter
Atle Grimsby 197
Øystein B. Nilsen 195
Sveinung Larsen 188