Januar og februar 2011

VipeSvanene fra desember 2010 holdt seg til over nyttår, to voksne sangsvaner og to unge knoppsvaner (Geir Mobakken, Atle Grimsby). Elleve grågjess var likeså fugler fra året før.

Den 2.1 ble en vannrikse hørt i Veito.

Bare noen få arter var ellers å se etter kuldeperioden før nyttårsskiftet: en vipe, en sidensvans, enkelte gråtrost, en rødvingetrost og en flokk på rundt 50 gråsisik. Som forrige vinter var gjerdesmett nesten helt fraværende.

Den ene knoppsvana ble funnet død etter noen dager.

Mot slutten av måneden dukket det opp vandrefalk, måltrost, dompap og gulspurv, i tillegg ble årets første storspove loggført.

En uvanlig vinterart på Utsira var en smålom den 27.1.

Februar var ikke ulik januar, med lite fugl å se tross bar bakke og i det hele tatt helt andre forhold enn under fjorårets vinter.

Den 5.2 ble 116 krykkje og tre alkekonge sett på trekk. Samme dag viste en myrhauk seg fram.

DuetrostDagen etter kom årets første rødstilk. En vandrefalk den 10.2 ble etterfulgt av en dvergfalk den 20.2.

I mellomtiden var det også tid for årets første havørn den 12.2. Fem sanglerke den 14.2 var også årets første; det ble til en maksimum på 30 ind. i løpet av måneden.

Det var mindre rugde og enkeltbekkasin (den første den 13.2) å se enn forrige vinter, til tross for eller på grunn av mindre snø. Igjen to sangsvaner den 15.2.

En duetrost var på øst den 19.2.

Gjessene har stort sett bestått av grågås, med opptil 40 ind., men tre kortnebbgjess sørget for variasjon fra og med den 22.2.

Siste helga i februar ga endelig litt nytt vær, med endring fra en langvarig kald SØ til mildere.

Og da kom det litt fugl: siland, tjeld, vipe (21), myrsnipe (6), svarttrost (100), duetrost (3), grankorsnebb og snøspurv.

En flaggspett på periodens siste dag var sikkert en oversett fugl fra i fjor.

Foto: Sveinung Larsen.