Juli 2011

RosenstærDe svarte kråkene holdt seg inn i juli måned, og for kornkråkas del er dette mot normalt.

Andre arter som opptrådte utenfor normaltid var sandsvale den 2., to kjernebitere fra den 9., gråfluesnapper den 14. og en gråtrost den 18.

Havsvale-sesongen startet opp den 11. og de fleste netter ga en eller to fugler, som mest seks.

Vandrefalk, gresshoppesanger og tornskate har fortsatt tilhold. Den 17. fløy to polarsniper over Nordvik.

En båndkorsnebb ble sett kort i Herberg den 22. To dager seinere holdt det seg et par i merkeskogene, hvis hunn fant veien til nettene. Ytterligere to dager etter ble to hanner sett.

Den første juliobservasjonen av bøksanger på mange år var et faktum den 24.

Andre halvårs første nasjonale sjeldenhet ble en rosenstær (Geir Mobakken) i Nordvik den 25. Den holdt seg noen dager med lokale stær.

Sandsvale, bøksanger og gråfluesnapper dukket opp på nytt den 28.

Båndkorsnebb