Juni 2011

alt16.–30. juni

Bieteren fikk den 16. som siste loggføringsdato.

Pirol fikk tilsvarende den 19. da to individer ble sett samtidig i Siratunskogen.

Annet som holdt seg fra forrige periode var vaktel som ble hørt i Siradalen og gresshoppesanger som sang i Veito.

En dvergfluesnapper lå, i likhet med de to andre tidligere i vår, i et nett den 18.

Ellers hadde minimum én tornskate tilhold i området merkeskogene–Varen i hele perioden (kanskje hekkefugl, fortsettelse følger forhåpentligvis).

En liten flokk svartkråker og kornkråker holder stand på Klovning.

alt

Storskarv, tårnfalk, buskskvett og sivspurv var andre arter som ble sett og som normalt ikke forekommer på Utsira på denne tiden av året.

En skogsnipe som fløy over den 21. var høstens første. På Spannholmane var det 50 lomvi og 35 lunde den 22.

Som på samme tid i fjor fikk eventuelle vaktler og åkerrikser sine hekkeforsøk spolert etter at det kom en liten mann i en stor traktor til øya i slutten av juni. Så mye for reetablerte fuglearter og grønn øy.

En lerkefalk satt fint på en gjerdestolpe ved Hålandsmarkje den 28. Samme dag ble det talt 110 sildemåker på ett jorde i Siradalen samt tjue storspover.

Pr. første halvår er det registrert 170 arter. Den interne stillingen er pr. samme dato som flg.:

Geir Mobakken 149 arter
Atle Grimsby 145
Øystein B. Nilsen 144
Sveinung Larsen 139