Mai 2011

Enghauk1.–15. mai

Mai startet med vårens andre trane (Jostein Austevik, Sveinung Larsen, Øystein B. Nilsen) trekkende over merkeskogene.

Årets første bøksanger dagen etter. Flokken på fem pilfink fra april holdt seg inn i mai. Vandrefalk og dvergfalk hadde også tilhold og ble sett de fleste dager i perioden.

Femten hvitkinngjess trakk over, det samme gjorde en og annen småspove. En østlig gransanger ble sett og hørt ved merkeskogene den 3.

På tross av franske matvaner satt en hortulan på fyrveien den 5. En stillits dagen etter.

Det bygget seg så opp til en klassisk Utsira-dag den 7. Øst-sørøst og varme ga et ypperlig utgangspunkt. Masse fugl i felt og i nettene, og flere par øyne enn til vanlig ga fuglene små muligheter til å passere ubemerket. En sivhauk fløy over merkeskogene, to hortulan ble sett/fanget samme sted, fire traner (Trond Ove Stakkeland mfl.) trakk sakte over Varen, lerkefalk, turteldue og bøksanger dukket opp.

Smellet kom i form av Utsiras tredje enghauk (Mark Thomson mfl.) da en utfarget hann viste seg fram for noen få velplasserte, også det i merkeskog-området, og som om ikke det var nok, ble det på kvelden fanget en pirol.

altDagen etter ga fortsatt nye arter, som grønnstilk, jordugle og rørsanger samt seks–sju gulerler thunbergi.

En antatt ny sivhauk ankom den 9., årets første gjøk og en stillits ble sett, 146 fugler ble ringmerket.

Mer lokalt sjeldne rovfugler den 10. med en vepsevåk (Geir Mobakken) over Pedlestemmen, raskt etterfulgt av en dobbeltbekkasin samme sted, den siste Utsiras andre vårfunn.

Pedlestemmen var arena for lokalt sjeldne fugler også dagen derpå, denne gang en kornspurv (Geir Mobakken, Atle Grimsby), det sjette funnet for Utsira.

En utfarget hann svartrødstjert rundt sjøhusene i Nordvik og en gulerle flavissima var det beste de neste dagene.

Igjen var Pedlestemmen i fokus den 14. da en hærfugl (Geir Mobakken) fant det for godt å dukke opp. Denne eksotiske gjesten er overraskende sparsom i sin opptreden på Utsira, og funnet er det første siden 2002. Samtidig var det det første maifunnet på øya.

Helt i slutten av perioden kom årets første blåstruper, et lite tiltrekk av svartkråker med ti ind. samt en stillits.

Her flere godbiter fra første halvdel av mai:

BlåstrupealtGulerlealt


Det var til tider folksomt i merkeskogene til mai å være. To av våre ivrigste ringmerkere, Truls W. Andersen og Jostein Austevik, viste fram den ene godbiten etter den andre lørdag 7. mai:
 

altalt