Mai 2011

16.–31. mai

Vår alles nasjonaldag, som fortsatt markeres den 17.5, ble ikke utsatt for den helt store feiringa av feltfolket, det nærmeste vi kom korpsmusikk var en syngende hr. Bergendal (også kjent som bergirisk) i hagen til undertegnede. Dagen ble heller brukt til å overvåke trekket på sjøen, noe som ga fem smålom, to polarjo og 22 tyvjo (høyt antall for Utsira).

Hærfuglen ble sett, og hørt, fram til i det minste den 19. Den ble også notert av lokalbefolkningen (rapportert som "ugle" (!) og "hakkespett").

Hærfugl


BieterEn tillitsfull lappspurv lot seg fange med bare hendene på Pedlestemmen.

Vind fra vestlig sektor i dagene som fulgte ga opptil åtte havlirer og fem storjo på en dag forbi Pedleneset.

En lerkefalk ble sett den 20. Gulsanger og rosenfink kom begge som årsarter den 21.

Dagen etter dukket det først opp en dverglerke (Sveinung Larsen, Rune G. Bosy), gående på veien ved Tuevågen, så en grønlandsmåke med ukjent alder, før det på kvelden kom en glente (Geir Mobakken) i full fart over Hovland.

Den ble sett fram til den 24. Som flere ganger før har arter som aldri tidligere er påvist på øya en tendens til å komme på nytt kort tid etter; Utsiras første glente er fra april 2010.

I kraftig vestavindsvær den 24. åpenbarte det seg to pirol i Løvlandhagen.

Annet godt denne dagen var en jaktende myrhauk, en kreksende åkerrikse og ikke minst en stille nattergal.

Den siste har nettopp lagt to tomme år bak seg på Utsira. Sammenkoblingen vær–fugl er og blir uforutsigbar.

Østavind den 26. ga fort resultater tross kald luft: i nettene ble det funnet bl.a. gresshoppesanger, gulsanger, bøksanger, dvergfluesnapper og rosenfink denne dagen.

I felt kom årets første tornskate, pirol ble også sett.

VierspurvFire kanadagjess i Måkskitmyre var en observasjon av den mer trivielle sorten.

Litt mer spennende og mer fargerik var imidlertid bieteren (Rune G. Bosy mfl.) som ble oppdaget på Staraberje den 28., og som i fjor havnet den til slutt i nettene i merkeskogene til ringmerkerens store begeistring.

Samme dag ankom nye individer av turteldue og blåstrupe.

Et godt funn den 29. var en vierspurv som fløy rundt i Nordvik.

Typisk for store deler av perioden var ellers gråfluesnapper (de fleste steder, i gode antall) og rosenfink (daglig med opptil fire ind.).

Månedens siste dag ga 60 ringgjess og en havlire i Sirafjorden.

Under følger flere bilder fra perioden.

 

Du vil lenger ned legge merke til at det ikke bare var til ringmerkerens store begeistring at bieteren havnet i nettene ... (adm. komm.).

Uff da.

alt

Gjøk

alt