Mars 2011

HavhestMars åpnet med 40 sanglerker. Den 4. lå en islom i Nordvikvågen, og en sothøne (Geir Mobakken) lå fra samme dag i Måkskitmyre. Arten har på flere måter ganske lik status på Utsira som knoppsvane (se månedsrapport for desember 2010), og funnet er det første siden 2006.

Førti haveller lå på øst, også det den 4. Flaggspetten fra februar viste seg i flukt den 6. En siland ble sett den 8. En svartmeis den 12. er nok som flaggspetten en av fjorårets fugler som bare har holdt seg litt skjult.

I Måkskitmyre hadde sothøna fått selskap av en kvinand den 12. En lappspurv samme dag var tidlig. Fire duetrost og to gulspurv ble sett fra og med den 13. Årets første linerle alba kom den 14. og tilsvarende svartstrupe samme dag.

Havørn ses stadig vekk sittende på Beiningen, antagelig på søk etter en framtidig hekkeplass, men er upopulær blant de lokale sjøfuglene (slik som havhesten avbildet her) som ikke forstår ørnas intensjon.

Den første tårnfalken for året dukket opp den 15., og en skogdue har fartet rundt fra og med den 17. Et fint tall på duetrost var 14 ind. den 16.

Lørdag 19.3 var det dugnad med fjerning av grantrær på timeplanen. Små og store trær nord for Varen fikk nådeløs behandling med øks og sag. Det var et fellesarbeid mellom Utsira kommune (ved initiativtager Arnstein Eek) og Utsira fuglestasjon.

Et dusin mannfolk jobbet hardt i mange timer med å få vekk urenhetene, og resultatet ble et litt mer opprinnelig naturlandskap på slutten av dagen.

alt

Kornkråke
Fuglemessig ga denne helga bl.a. vannrikse, kornkråke, dompap og gulspurv.

En musvåk trakk over den 21., en knapt årlig art på Utsira og som ikke har blitt sett om våren siden 2004.

Årets første vintererle kom den 22., og to tilsvarende svartryggerler kom den 25.

En litt større fugl var en trane (Atle Grimsby) som trakk over øya den 27.

Heilo og sildemåke ble også nye årsarter i denne perioden. En ny svartstrupe ankom den 29., samme dag som en steinvender ble sett, men det store vårtrekket lot vente på seg.

 

 

 

Foto: Atle Grimsby og Sveinung Larsen.

alt  altTeistTjeld