November 2011

Blekbrynsanger16.–30. november

Av vannfuglene fra forrige periode holdt de fleste gjessene seg, men antall fugler ble noe redusert, dessverre delvis pga. lokal avskyting. Heldigvis holder det seg en stor og sulten hønsehauk på øya, slik at skadeskutt vilt raskt blir tatt hånd om av denne naturens egen renovatør.

Et par av bergendene ble sett i Måkskitmyre fram til den 24.

Enda et tillegg til andelista var en skjeand (Geir Mobakken) i Skarvanesvågen den 19., en art som ikke har vist interesse for Utsira siden 2002.

En islom trakk sør den 17. To av dvergdykkerne har slått seg til ro i Nore havn.

Den 19. ble en gransanger tristis sett og hørt i Nordvik. Blekbrynsangeren ble sist sett den 24., sammen med gulbrynsangeren. Annet som holdt stand var varsler til den 21.

En linerle alba (voksen hann) har hatt tilhold i Nordvik fra den 19., faktisk Utsiras seineste funn.

Ytterligere en hornugle ble fanget den 20., for øvrig den siste fangstdagen etter en på alle måter rikholdig ringmerkingssesong.

En lappspurv den 22. var enda et par dager seinere enn fjorårets til da seineste forekomst. En sidensvans den 23.

300 havhest trakk forbi på østsiden av øya den 27. Samme dag var det svartrødstjert og bergirisk i Sørevågen.

En ny sangsvane den 29.

Sædgås rossicus (Øystein B. Nilsen)

Svartrødstjert (Øystein B. Nilsen)

Dvergdykker (Øystein B. Nilsen)

Gransanger tristis typeBlekbrynsanger (Øystein B Nilsen)