Oktober 2011

Gulbrynsanger1.–15. oktober

Mye vær også i denne perioden, men begynnelsen av oktober leverer alltid mange fugler på Utsira inkludert sjeldne, så også i år.

De første dagene ga de typiske artene, som kvartbekkasin, tartarpiplerke, hauksanger, gulbrynsanger, duetrost, varsler, rosenfink og dvergspurv. Gode dagsantall kom i form av 31 gulbrynsangere og seks kjernebitere den 2. samt 12 kvartbekkasin den 3.

Etter å ha vært helt fraværende tidligere i år ble tundralo loggført hver dag fra den 1. til 4.

Opptil 15 grålirer og to havlirer på en dag fant også veien til loggen i begynnelsen av måneden.

SibirpiplerkeEtterfulgt av et par kandidater var det tid for en sikker sibirpiplerke (Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo, Øystein B. Nilsen) på ettermiddagen den 2., fotografert ved Austre plantning.

Arten ble registrert nærmest hver dag fram til og med den 11.

Med flere ikke vellykkede forsøk på fangst av ugler tidligere i høst, ble det endelig hell natt til den 3.

Før midnatt gikk en perleugle i nettet, og tidlig på morgenen gikk først en jordugle, deretter en hornugle samme vei. Perleugla var den første siden 2005.

Det var ellers mye jordugler på og over øya disse dagene med opptil seks ind. den 4.

Høydepunktet den 3. kom i form av en eikesanger (Morten Vang, Tore Vang mfl.) i Varen, en fugl som seinere lå i nettet i merkeskogene. Høstens andre! (Se status i rapporten fra første halvdel av september.) 

Eikesanger

Dagen ble avsluttet med den nye arten asiasvartstrupe (Geir Kristensen, Even Mjaaland mfl.) på Austrheim.

En dobbeltbekkasin ble sett ved Pedlestemmen den 4.

En god flokk på 500 hvitkinngjess trakk forbi den 6., og tre sangsvaner gjorde det samme den 7.

ViersangerAt en viersanger (Sveinung Larsen mfl.) lå i et nett (i Herberg) den 8., etter flere dager med nordlig kuling og storm, er et betimelig eksempel på at fenologi er overordnet meteorologi hva gjelder forekomsten av sjeldne fugler.

Fire av Utsiras nå seks viersangere har dukket opp i dagene 5.–8.10.

Den 9., i kuling og hardt regn, ble en brunsanger (Håkon Heggland) sett kort i Herberg. Fra samme dato holdt det seg en trelerke rundt på øya.

Tre sjøorre og tre grålirer trakk forbi Pedleneset den 10., førstnevnte art er med klar margin den sjeldneste i Utsira-perspektiv. Fire varslere ble antatt samme dag.

FjellvåkPå førsterunden i nettene den 10. lå det en perleugle, denne gang ironisk nok uten at det ble spilt lyd.

Den var for øvrig allerede ringmerket, på Lista fyr i Vest-Agder tidligere i høst.

Blåstrupe fanget samme dag er uvanlig merkekost på Utsira.

Den 13. ble den første dagen i oktober med fint og stille vær.

Det var først og fremst rovfuglene som satt pris på værtypen, og i løpet av dagen ble det sett en havørn, åtte myrhauk, en hønsehauk, sju spurvehauk, tre musvåk, åtte fjellvåk (årets første) og en vandrefalk.

Uglene dukket også opp, med tre perleugler (pluss gjenfangst av perleugla fra den 2.) og en hornugle fanget i merkeskogene påfølgende natt.

På søppelplassen ble en i utgangspunktet blid sørlending vitne til at en rotte tok livet av en rosenfink.

Tre grålirer og en polarjo trakk forbi Helganes den 14.

Samme dag var det tre arter korsnebb i merkeskogene, og både hauksanger og dvergfluesnapper ble fanget.

Periodens siste dag inneholdt bl.a. jordugle, tartarpiplerke, svartrødstjert og ikke minst 250 pluss ringmerkede munk.

Her et flott galleri over noen av periodens godsaker:

Perleugle

Sibirpiplerke

Eikesanger

Tartarpiplerke

Gulbrynsanger

Varsler

JordugleHornugle

PerleuglePerleugle

Vi avslutter med noen flotte bilder av vår avtroppende general Jan Kåre Ness / jknblogg.blogspot.com :

Rødstjert

Sibirpiplerke

Flaggspett