Oktober 2011

Hønsehauk (Atle Grimsby)16.–31. oktober

Værgudene gjorde sitt ytterste for å skjule fuglene også i denne perioden. Viersangeren holdt seg utrolig nok helt til den 23., men sett kun et par-tre ganger i korte glimt. 

Ellers holdt en dvergfluesnapper seg til den 16., og blåstrupa var på søppelplassen til den 18. 

En havlire, en grålire og en islom samt to storjo og en lunde trakk forbi Pedleneset den 18. En kjernebiter den 19. En tundralo trakk over den 20. 

En gulerle den 22. nærmet seg kategorien sein. Tre rugder ble fanget og ringmerket den 22. 

Alt været ga i hvert fall litt godt i form av en polarsvømmesnipe (Geir Mobakken) furasjerende i brenningene i Skjevika nord den 24.

Det foreligger kun ett godkjent funn av denne arten på Utsira. Dagen etter hadde polarsvømmesnipa fått selskap av en dvergmåke. 

To gulnebblom trakk over ved Pedleneset den 25. Samme dag ga sjøorre.

Blåstjert (Atle Grimsby)Blant seine forekomster kan nevnes sandløper (ett ind. den 24.) og gulbrynsanger (to ind. den 28.). Det var også et par-tre steinskvett rundt disse dagene. 

En ung hunn hønsehauk som ikke så nettet utgjorde en solid fangst den 27. Ellers holdt fjellvåk seg til den 24. 

Opptil tre svartrødstjert har hatt tilhold, det samme har trelerke, vintererle og varsler. 

En ny eller den samme dvergmåka ble sett fra en båt på nord den 28. Mot slutten av perioden dukket det opp båndkorsnebb den 29., samtidig som opptil 150 grankorsnebb også har fartet rundt. 

Blåstjerten ble funnet i nettene i Søre merkeskog den 30. av Jostein Austevik og Nigel Goodgame. 

Månedens siste dag ga en flokk på åtte stjertmeis i samme skog, enda et tillegg til Utsiras årsliste, en liste som begynner å ta form.

Blåstjert (Eivind Sande)


Nigel Goodgame har vært på Utsira og ringmerket fugler to måneder i høst, og nå går hans tid her mot slutten. Han har gjort en kjempeinnsats! Thanks Nigel! Her følger noen foto av og med ham fra den siste perioden:

altalt

alt

alt