September 2011

Eikesanger1.–15. september

September startet med de to sitronerlene samt båndkorsnebb og rosenfink.

Med sjeldne sangere i alle himmelretninger rundt Utsira de første dagene av måneden, var det bare et tidsspørsmål før vi svarte.

Og det gjorde vi med en eikesanger (Jostein Austevik, Arne Klovning mfl.) i merkeskogene den 4., til en forandring en fugl som ikke ble funnet i nettene. Det er kun fire godkjente funn av eikesanger i Norge, og arten har ikke hatt noe å bestille andre steder enn i Rogaland, det mest fuglerike fylket i landet. Inneværende funn vil bli Utsiras tredje.

Enda en uvanlig Phylloscopus viste seg den 4., i form av en østsanger (Øystein B. Nilsen) i Herberg.

Vær for havsfugl var det 7.–8. og resultatet ble én havlire, 14 grålirer samt 23 ringgjess.

Høstens første lappspurv og snøspurv dukket opp hhv. den 4. og 8.

En sky dvergfluesnapper holdt seg i Herberg fra den 8.

De første hvitkinn- og kortnebbgjessene for høsten kom inn over øya den 9. og 10.

Ellers var det fortsatt litt hauksanger og rosenfink til stede i perioden. Ny leting etter fåtallige havsfugler fra Pedleneset den 13. og 14. ga tre grålirer, fem storjo samt 17 smålom.

Høstens første gulbrynsanger kom tidlig, og på en tradisjonell plass – i Herberg den 14.

 

Buskskvett