September 2011

alt16.–30. september

Periodens første dag kunne by på to gulbrynsangere og en utfarget hann dvergfluesnapper.

Fine fugler, men den sjeldneste var en østsanger (Bjørn Ove Høyland), igjen i Herberg.

Dagen etter kom rovfuglene: under friske forhold var det "lille Falsterbo" over merkeskogene en times tid på formiddagen. Det startet med nærmest en flokk på fem myrhauk, som ble plusset på med enda et par. Spurvehauk og tårnfalk kom over kontinuerlig, to vandrefalk passerte også. Oppvisningen ble avsluttet med en rekordtidlig havørn.

I kontrast til dette trakk også høstens første dvergspurv over merkeskogene den 17. En kvartbekkasin, årets første, ble fanget og ringmerket den 18., etterfulgt av en vintererle som ikke fikk samme status, men samme håndtering dagen etter. Seks lappspover fra 21. til 22. er flere enn normalt.

Fire grålirer og én havlire samt én havsvale trakk forbi Pedleneset i løpet av den 22. I felten ellers var det en gresshoppesanger.

En dobbeltbekkasin ble sett og hørt ved Måkskitmyre den 23. To havørn fløy over samme dag. Dagen etter var en kjernebiter i merkeskogene.

altEn gulbrynsanger den 25. var den første på flere dager.

Med nedfallsvær den 27. lå det til rette for spennende funn, det ble til en ny sitronerle (Bjørn Ove Høyland mfl.) på Pedlestemmen.

Dagen ga også fire gulbrynsangere på en og samme nettrunde samt en rosenfink, noe som gledet vår britiske ringmerker Nigel Goodgame.

Tre rolige kortnebbgjess har slått seg til i Siradalen. En sjelden utfarget hann myrhauk ble sett fra og med den 29. Samme dag ga høstens første stillits, med tilsvarende tartarpiplerke dagen etter.

Ellers var det en til to gresshoppesangere i felt mot slutten av måneden. Litt mye vær får ta skylden for lite sett de siste dagene av september.

I mangel på fugler, her siste nytt om fuglenes systematikk:

I den siste rapporten fra BOURC har de østlige underartene av svartstrupe fått artsstatus. Det som tidligere gikk under benevnelsen sibirsk svartstrupe Saxicola torquatus maurus/stejnegeri heter nå asiasvartstrupe Saxicola maurus. De vestlige blir Saxicola rubicola.

Som en bonus kan Utsira innkassere førstefunnet for landet av den førstnevnte arten, se oppdatert oversikt over nye arter for Norge på Utsira under "Fuglene på Utsira" og "Førstegangsfunn" i venstremenyen. For øvrig er asiasvartstrupe allerede på årslista til Utsira, da variegatus sorterer under maurus.

Under ser vi Nigel Goodgame og Sveinung Larsen i fri utfoldelse i merkeskogene, og vår emblemart er alltid kjekk i hånd:

altalt

alt

alt