April 2012

Mandarinand, ny art for Utsira (Foto: Øystein B. Nilsen)De to sædgjessene fra mars holdt seg i flokken med grågjess til den 1., mens låvesvala som ankom rekordtidlig den 31.3 jaktet insekter fram til den 9. En duetrost var også å se i begynnelsen av måneden.

Årets to første smålom samt 155 krykkje trakk nord i Sirafjorden den 2. Dagen etter fulgte 300 fiskemåker samme vei. En vannrikse gikk i nettene.

Massivt med havørn den 4. da seks fugler lå i lufta samtidig over Kvalvik. De første lundene for året og en gulspurv den 5.

Med litt mer sympatisk vind kunne den 9. by på mer nytt, som brunnakke, skogsnipe, løvsanger og munk, dessuten seks arter trost denne dagen. Ellers fire krikkender, 15 enkeltbekkasin og en rugde. En samlet flokk på 12 kornkråker kom inn over øya.

To kjernebitere ble sett den 10. Vårens andre skogdue var i Varen den 11. Kornkråkeflokken hadde nå økt til 17.
Rundt ti steinskvett den 13. var de første siden mars. En slakk havsule stod på land ved Skjevika nord. Vintererle den 17.

Fire kortnebbgjess sørget for litt variasjon i grågåsflokken den 18. Tall var representert med 85 storspover og 1500 gråtrost.

Upåklagelige værforhold den 19. og 20. med konstant østavind av laber og frisk styrke, og det ble til brunnakke, tre havørn, to tårnfalk, to vandrefalk, skogsnipe, varsler, tosifret med ring- og duetrost, tresifret med rødstrupe, svartrødstjert (utfarget hann ved Pensjonatet), rødstjert, de første steinskvett leucorhoa, gråspurv (hunn i Nordvik), kjernebiter og lappspurv.

Varsler (Atle Grimsby)Det fortsatte over helga med hønsehauk, tre samtidige vandrefalk, vendehals, pilfink, trepiplerke og grankorsnebb. Lørdagen 21. ga 190 fugler i fangsten, deriblant 42 gransanger.

Den 23. holdt en grønlandsmåke seg over Nordvik, og en østlig gransanger var i utmarka. Dagen etter hadde måka relokalisert til Pedleneset, hvor også en gulnebblom trakk forbi.

Strandsnipe og gluttsnipe ble nye den 25. Taksvale og svarthvitfluesnapper kom den 26.

Den 26. kom det også en ny art til øya, da sirabuene Benjamin og Even Sandmo fant en mandarinand i Sørevågen. Dette eksotiske innslaget har neppe fløyet hit fra den andre siden av kloden, men det er uansett første registrerte funn for Utsira.

En sørnattergal (Øystein B. Nilsen) ble hørt i Søre merkeskog den 27. To varslere gikk i nettet, en jordugle fløy over og en ny gulnebblom samt en tyvjo trakk forbi.

Det beste den 28. var en nær-rekordflokk på 21 krikkender og en sein rugde. Den 29. ble det igjen sett grønlandsmåke og sandsvale var ny for året. Toppand, myrsnipe, pilfink, stillits, dompap og kjernebiter dukket også opp.

Månedens siste dag ga bl.a. kvartbekkasin, småspove, skogsnipe, vendehals, tornsanger, buskskvett, gulerle og kjernebiter.

Svartryggerle