August 2012

Sitronerle (Foto: Bjørn Ove Høyland)I forholdsvis gunstig vær de første dagene av august var det både vadefugler og spurvefugler å se. En grønnstilk den 2. ble fulgt opp av en sotsnipe den 3. I nettene lå det både rørsanger og gulsanger den 2. En hauksanger dagen etter er det tidligste høstfunnet noensinne for Utsira.

En storskarv i Måkskitmyre den 3. var av underarten sinensis (Geir Mobakken mfl.). Det foreligger kun to bekreftede funn fra Utsira av denne kontinentale formen av storskarv, dels fordi den er under ekspansjon, dels fordi den har status som underart.

Under havsvale-merkinga i begynnelsen av måneden ble fjæreplytt bifangst en natt.

På Spannholmane var det kommet opp i ti arter vadefugl den 5. På land ble hauksanger og rosenfink fanget, den siste var allerede ringmerket i Belgia.

Etter to års pause kom det gravand på besøk da en ungfugl fløy fram og tilbake over Nordvikvågen den 5.

Bøksanger (Foto: Egil Ween)Myrsanger og gulsanger i nettene den 6. I en hage i Nordvik var det én hauksanger og tre rosenfink (inkl. en rød hann) samtidig i et lite tre. En storjo fløy over øya. Hele tjue tårnseilere ble sett.

Trekkfugler den 8. kom i form av rødstjert og gulerle. De første flaggspettene for høsten (og året) begynte å dukke opp den 11.

En ny periode med gunstig vær fra den 12. ga første dagen bøksanger, hauksanger og gulsanger i nettene. Neste dag mer av det samme pluss myrsanger og rørsanger. Enda en sotsnipe den 12. Spannholmane kunne også by på sotsnipe tre dager seinere pluss fem polarsniper, ti sandløpere og en dvergsnipe.

Forekomster som for Utsira er tidligere enn normalen kom i midten av måneden i form av havørn (den 14.), hønsehauk (14.), vannrikse (15.), jordugle (14.), dvergfluesnapper (18.), svartrødstjert (18.) og kjernebiter (17.).

Trekket gjennom merkeskogene var på høyden den 16. med 279 ind. fanget i løpet av dagen. Det beste var hortulan, men det ble også til vendehals og tornskate samt bøksanger, rørsanger og gulsanger i nettene.

Tornskate (Foto: Egil Ween)En sitronerle (Geir Mobakken mfl.) på Pedlestemmen den 18. holdt seg nord på øya fram til den 24. Temaet med tidligforekomster holdt stand da også denne var tidligere enn de øvrige av en art som fortsatt har Utsira som norsk kronlokalitet.

To brushaner og fire tornskater den 19. En rosenfink var på søppelplassen den 20. En lerkefalk fløy over Nore havn den 22. Samme dag trakk ti storjo forbi Pedleneset og tre forbi Spannholmane.

Den første hauksangeren på en stund var i Løvlandhagen den 24. Dagen derpå dukket årets første gresshoppesanger opp, i nettene, etter en sjelden vår uten denne arten. Vintererla fra juli viste seg igjen mot slutten av måneden.

Høstens første smålom og spurvehauk hhv. den 28. og 27. Gråhegre ble enda en ny merkeart i kjølvannet av den stadig utvidete aktiviteten til Utsira ringmerkingsgruppe.

De eneste lirene i løpet av måneden var en grålire den 26. og to havlirer den 29. Nest siste dag i august lettet en rikse i nærheten av Måkskitmyre, dessverre ubestemt.

Hortulan (Foto: Eivind Sande)

Svartrødstjert (Foto: Egil Ween)