Januar og februar 2012

GrønlandsmåkeDet nye året startet med litt rovfugl i form av havørn, hønsehauk, spurvehauk og vandrefalk. Litt alkefugl var det også: alke, alkekonge og lomvi, av den sistnevnte en død (vinge: 195 mm). Av gjessene er det nå bare en flokk med grågås, holdt med selskap av en ringgås bernicla.

Den 12.1 kom det gråspurv ut med rutebåten. Etter gratisturen slo de (tre hanner) seg ned nær tradisjonelle Hjemmet. Selv om metoden er tvilsom vil dette allikevel regnes som et nytt funn, og det er det første siden 2009 og før det 2005.

En beskjært del av de mange hvitvingede måkene lenger vest fikk vi den 13.1 med en lys, ung grønlandsmåke i Nore havn. Den samme eller en ny ble sett den 29.1.

Utenom de helt vanlige overvintrerne er sanglerke, heipiplerke og måltrost representert med noen få individer. En ung kornkråke holder seg på sør.

Etter en falsk start åpnet Pedleneset-sesongen den 21.1. I vestavinden trakk det fem havhest, 30 krykkje og fem alkekonge. Av vadefugler har det vært en storspove på Austrheim, en fjæreplytt på Fiskholmen og to viper på Klovning.

TundraloDen 26.1 slo til med Utsiras første midtvinterfunn av svartrødstjert med en hunnfarget fugl i Sørevågen. Der holdt den seg et par dager. Med rekordopptreden av østlig svartrødstjert i Nordvest-Europa i høst og vinter står underartsspørsmålet åpent.

En fjæreplytt på et jorde på Klovning den 27.1 er uhørt for denne saltvannsbaserte arten. Den holdt lag med en heilo. Laksand og islom er sjelden kost på Utsira vinterstid, den 29.1 lå en av hver i hhv. Nordvikvågen og Sørevågen.

En tundralo ved Nore havn og Tuevågen hhv. 6. og 18.2 utgjør den første vinterforekomsten noensinne for øya (det foreligger kun to funn fra første halvår). Årets første rugder dukket opp den 4.2, etterfulgt av myrsnipe den 6.2 og tjeld den 18.2.

Femtisju alke og tjuefem alkekonge trakk forbi den 11.2. Flere hettemåker og fiskemåker har blitt funnet døde.

Trane har vist en økende trend på Utsira de siste årene, og tre individer i flukt over Siratun den 20.2 representerer ny ekstremumsdato for øya.

En ny eller den samme svartrødstjerten ble sett på Rau den 21.2. En svartmeis i sang i Varen fra den 23.2 er en uvanlig lyd på Utsira.

Hva gjelder Utsira-lista har den siden sist blitt utsatt for en massiv omveltning, spesielt rekkefølgen på spurvefugler er overordentlig rearrangert, slik at det i praksis nå er snakk om en helt ny liste. En del vitenskapelige navn har også blitt endret. I tillegg har enkelte arter og underarter fått ny status. Se oppdatert versjon under "Fuglene på Utsira" og "Artsliste" i venstremenyen.
 

Kornkråke

Siland

Dvergdykker