Juli 2012

HavsvaleBegynnelsen av juli inneholdt et par overløpere fra juni, som svartstrupe (til den 5.) og gulerle (6.). I tillegg dukket det opp andre arter som ikke er vanlige på Utsira sommerstid, i form av tornskate, sanglerke, gråfluesnapper og kjernebiter.

Høsttrekkets første gluttsnipe viste seg den 3. etterfulgt av skogsnipe den 5.

På Spannholmane var de ordinære Calidris-artene til stede den 5. Flokken med svartand var kommet opp i 850 ind., mer enn dobbelt så mange som tidligere maksimum og et antall som er høyt også nasjonalt sett. Havella fra juni lå fortsatt blant dem.

De første havsvalene ble fanget natt til den 14.

En vintererle den 22. var en uvanlig sommerforekomst for Utsira. En voksen og en ung buskskvett samme sted samtidig tyder på lokal hekking.

Fra Pedleneset ble det sett én havlire og ni storjo den 23.

Seks skogsniper den 27.

En svarthvitfluesnapper den 28. var det første som minnet om trekkfugl i fangsten i merkeskogene.

Mot slutten av måneden ble ungene fra det lokale hekkeparet av vandrefalk sett i lufta, og dette første rovfugl-hekkefunnet for Utsira var således vellykket.

Siste dagen i juli ga sandløper og steinvender som nye arter for året på vår eneste vadefugllokalitet: Spannholmane.
 

Vandrefalk

Lunde