Juni 2012

Dvergspurv (Bjørn Ove Høyland)1.–15. juni

Været fortsatte der det slapp i mai og det var ikke fugl å snakke om før etter en uke. Fra den 5. kom værgudene på vår side, og ga oss dagen derpå to traner, som likt årets første funn i februar er ny ekstremumsdato for arten på Utsira.

Den 7. fulgte opp med at en oppmerksom observatør fant en syngende dvergspurv i Søre merkeskog, det fjerde vårfunnet på øya. Ikke lenge etterpå kom en lerkefalk flygende over.

Fire myrsangere ble fanget den 9. Årets første rørsanger samme dag er nok et eksempel på at sjeldne fugler kan være vanligere enn vanlige fugler på Utsira. Andre uvanlige fangster disse dagene var linerle yarrellii, grankorsnebb og kjernebiter.

En hornugle den 9. er en sein forekomst til Utsira å være, men det kan dreie seg om den samme fuglen som var her i mai.

Et par dager seinere jaktet en jordugle over Hålandsmarkje rundt midnatt (les: dagene er lange nå).

En liten flokk snøspurv har holdt seg på sør og på Austrheim siden mai. Rester av denne ble sist sett den 10., som er enda en lokal ekstremumsdato.

Spannholmane ble besøkt den 10. og utenom de ordinære artene lå det 250 svartender, en sjøorre og en havelle rundt øygruppa. Ellers fire smålom og en storjo den 10.

Kjernebiter (Egil Ween)

Snøspurv (Egil Ween)

Myrsanger (Egil Ween)

Noen som ser myrsangeren her?:

Myrsanger (Egil Ween), for dem som finner den